Aspekt

Råd och Tips

Växlande karriärprognos för kommunikatörer

Publicerad

Det är svårt att ge en helhetsbild av arbetsmarknaden på fem års sikt för yrkeserfarna kommunikatörer. Efterfrågan för de olika rollerna lär variera rejält, även om kommunikation kommer vara en viktig del i verksamheten för många företag och organisationer. Digital kompetens är förstås en viktig nyckel till framtidens arbetsmarknad.

När SACO presenterar utsikterna på arbetsmarknaden i sin rapport ”Framtidsutsikter – här finns jobben för akademiker år 2026” konstaterar de att arbetsmarknaden för den som jobbar inom kommunikationsområdet länge präglats av hög konkurrens, och att det inte finns några tecken på förändring.

Gruppen kommunikatörer är mer heterogen än andra, med en rad olika yrkesroller – som informatör, webbredaktör, kommunikationsstrateg, PR-konsult och copywriter. Dessutom är det många som arbetar med kommunikation som har en utbildningsbakgrund inom exempelvis juridik, journalistik eller samhällsvetenskap. Det bidrar till den starka konkurrens om jobben inom kommunikationssektorn, menar SACO.

Läs också om framtidsutsikterna för ekonomer

De lyfter samtidigt fram att det inte finns något som inget som tyder på att intresset för kommunikation kommer att minska de närmsta fem åren, även om det är en ständigt skiftande efterfrågan på kompetens inom området. Enligt SACO ska man i alla fall kunna höja sin attraktionskraft på arbetsmarknaden genom att se till att ha en god och uppdaterad kompetens inom digitala medier och arbetssätt.

Läs också: Gott om jobb för personalvetare 

I Arbetsförmedlingens långtidsprognoser för olika yrken finns uppgifter för bland annat gruppen ”informatörer, kommunikatörer och PR-specialister” som de menar har ”små till medelstora möjligheter till arbete”. Och det gäller inför såväl 2022 som 2026.

Även gruppen ”marknadsanalytiker och marknadsförare” har enligt Arbetsförmedlingen små till medelstora möjligheter till arbete inför 2022, medan prognosen är ”stora möjligheter till arbete” inför 2026.

Läs också: Stor konkurrens bland nyexande samhällsvetare

Ida Inga.

– Våra undersökningar på Akavia bekräftar att det kommer att vara en tyngdpunkt på digital kompetens inom kommunikationsområdet framöver. Till exempel lär det generellt vara större efterfrågan på webb- och UX-designer än på grafiska formgivare, säger Ida Inga, professionsanalytiker på Akavia.

Vad gäller den geografiska spridningen så är det, helt naturligt, flest tjänster i storstadsområdena. Men där är det samtidigt en större konkurrens om jobben, konstaterar Ida Inga.

– I övrigt är det en ganska stor andel kommunikatörer som arbetar i exempelvis Uppsala, Jönköping och Östergötland. Det är en rätt stor bredd på de verksamheter som erbjuder kommunikatörstjänster.

Läs också:  Ljus arbetsmarknad för jurister

Bland kommunikatörer är det relativt vanligt med tidsbegränsade anställningar, som projekt- och visstidsanställningar. 

– Speciellt för nyutexaminerade är det bra att vara beredd på det är svårt att direkt få en varaktig tjänst. Men att till exempel hoppa in på ett föräldravikariat eller ett projekt kan vara ett utmärkt sätt att få in en fot på arbetsmarknade, säger Ida Inga.

Hon pekar också på att kommunikationsbranschen blir osäker i och med att den är rätt känslig för konjunktursvängningar.

– Det märktes under pandemin, då många byråer fick säga upp personal. Detta utan att behovet av kommunikatörer minskade särskilt mycket. Kommunikatörstjänsterna inom offentlig sektor påverkas ofta av vilka prioriteringar som görs i budgeten.