Akavia Aspekt

Bör man återanställa tidigare medarbetare?

Publicerad

Medarbetare kommer och går. Vissa tröttnar, några får bättre erbjudanden medan andra får sparken. Men hur ska man göra om en medarbetare vill komma tillbaka till samma jobb?

Att byta till jobb, särskilt till en konkurrent, ansågs länge som ett svek, illojalitet och ett tecken på bristfällig karaktär. Ord som hoppjerka användes nedsättande, och antydde att personen inte var att lita på. Att återanställa någon som slutat vad det inte tal om.

Idag tänker man lite annorlunda. Arbetsmarknaden är mer rörlig och att hitta spetskompetens är både tidskrävande och riskabelt. Då kan det vara frestande att återanställa en tidigare medarbetare. Men är det en vinnande strategi? Den frågan beslöt sig en grupp amerikanska forskare att fördjupa sig i.

Ett antagande var att återvändare är mer lojala och mindre benägna att byta jobb igen, eftersom de redan prövat de grönare gräset på andra sidan staketet. Återvändare antas också kunna jobbet och man vet vad de går för.

Den amerikanska forskargruppen beslöt sig för att testa dessa båda antaganden och fann att de bara delvis stämmer.

Första året presterar återvändare bättre än andra typer av rekryteringar, men därefter brukar internt eller externt rekryterad personal växa om återvändarna.

Anledningen till att återvändaren slutade första gången finns ofta kvar, och det visade sig att de i högre grad än andra lämnar företaget igen.

Forskarna tittade också på om det fanns skillnader mellan hur återvändarna presterade beroende på om de slutade självmant eller blev uppsagda.

I en kommentar till undersökningen i tidningen Harward Business Review, skriver forskarna att de gärna hade sett en revansch eller andra chansen-effekt bland dem som fått sparken och sedan återanställts. Men tyvärr uppträdde de återanställda på liknande sätt även andra gången de anställdes.

Slutsatsen de drar är att återanställa personal kan vara bra om man vill ha en förutsägbar lösning på kort sikt. Däremot kommer en nyrekrytering att ge bättre utdelning i ett längre perspektiv.