Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Annonsera i Akavia Aspekt – Nytt varumärke och ny tidning!

Nu har Akavia Aspekt funnits i drygt ett år. Jag kan med stolthet säga att mottagandet av Akavia Aspekt har varit över förväntan.

Vi har fått och får mycket positiv återkoppling från medlemmarna som uppger att de både inspireras av och känner igen sig i det tidningen speglar.

Tidningen Akavia Aspekt är det nya yrkeslivsmagasinet från fackförbundet Akavia. Akavia bildades 2020 genom en sammanslagning av Civilekonomerna och Jusek. Förbundet är med sina 130 000 medlemmar det näst största inom Saco.

Våra läsare är attraktiva på arbetsmarknaden och arbetslösheten är mycket låg. En femtedel av våra medlemmar är chefer. Via våra 130 000 medlemmar når vi hälften av landets akademiskt utbildade ekonomer och var tredje jurist. Vi når också majoriteten av landets alla ekonom- och juridikstudenter.

Det gäller tidning, nyhetsbrev, webb och sociala medier. Du som annonsör erbjuds en tätt sammanhållen plattform där ditt budskap ses av en beslutsfattande, köpstark och karriärsugen målgrupp.

• Akademiker återfinns inom alla branscher.

• De olika plattformarna når läsarna såväl privat som yrkesmässigt.

• Här når du karriärsugna akademiker med yrkeserfarenhet. Vi känner våra målgrupper väl och vet vad de vill ha. Nu jobbar vi stenhårt för att ytter-ligare förbättra Akavia Aspekts erbjudande

Nedan hittar du alla möjligheter du har att annonsera i Akavia Aspekt. Välkommen som annonsör!