Aspekt

Ledarskap

Månadens citat om ledarskap

”En sund samtalskultur skapar ofta ringar på vattnet genom ett bättre samspel och samarbete generellt. Det räcker dock inte med att en enskild vill ha tydliga, empatiska och konstruktiva samtal utan alla på arbetsplatsen måste kräva det och ifrågasätta otydliga samtal.” Serena Mon de Vienne, retoriker och samtalsexpert.