Aspekt

Ledarskap

Månadens citat om ledarskap

”Ett (annat) bekymmer är det mandatlösa tillstånd som många mellanchefer och lägre chefer traskar runt i. De kan ha ett stort ansvar samtidigt som det ofta är otydligt vad de får besluta om. Inte sällan är utrymmet för egna beslut mycket begränsat. Att hela tiden behöva kontrollera med högre chefer eller ledningen innan man fattar beslut kan vara otroligt dränerande. Dessutom lär medarbetarna blir irriterade och kanske tappa förtroende för en chef som hela tiden måste dubbelkolla med högre instans.” Anders Rydell, psykolog och organisationskonsult.