Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Ledarskapets möjligheter och utmaningar

Medarbetarna kräver idag ett pedagogiskt, situationsanpassat ledarskap. Samtidigt krävs självledarskap av medarbetarna. Här hittar du exempel på bra ledarskap, exempel på tydligt ledarskap samt inspiration och kunskap om egenskaper och färdigheter som bra ledare behöver ha för att utveckla organisation och medarbetare.

Inspireras av andra ledare