Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Din arbetsmiljö är arbetsgivarens främsta uppgift

Din arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Med mer kunskap om arbetsgivaransvaret kring de krav du kan ställa ökar du dina möjligheter att påverka arbetsmiljön i en riktning som är mer anpassad för dig. Här hittar du exempel, inspiration och kunskap om arbetsgivarens ansvar för din arbetsmiljö och hälsa.

Artiklar om arbetsmiljö