Aspekt

Arbetsmiljö

Månadens citat om arbetsmiljö

”Det är väldigt svårt att få någon att stå för att han eller hon har fördomar, men det drabbar både oss äldre och de som har icke-svenska namn. Tillsammans utgör vi en stor del av befolkningen, med massor av kompetens som arbetsmarknaden går miste om.” Christina Paulin, om åldersdiskriminering.