Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Organisation och ledning

Här har vi samlat inspiration, kunskap, information samt experternas tips och råd om att organisera arbete och arbetsplats. 

Artiklar om organisation och arbete

Organisation

Medvetet ledarskap

Glöm kunskapssamhället. Nu är vi i kreativitetsvärlden. Vår framtid är i allt mindre utsträckning en extrapolering av det förflutna. Tre makrotrender förändrar i dag vår värld i en takt vi aldrig sett maken till och för oss in i en framtid som förmodligen kommer att förändra förutsättningarna för det liv vi lever och hur vi organiserar oss. Medarbetarnas delaktighet och förståelse är nyckeln till företagets framgång i den världen, spår Malcolm Wiberg.