Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Organisation och ledning

Inspiration, kunskap, information samt experternas tips och råd om att organisera arbete, medarbetare, kollegor, jobb och arbetsplats. 

Artiklar om organisation och arbete