Aspekt

Nytt jobb

Annons Ekonomi och företag - Kistamässan

"Motarbeta inte din hjärna"

Effektivitetsexperten Ingrid Hegg berättar hur vi kan få mer gjort utan att arbeta mer. Med moderna planeringsverktyg och kunskaper om hur hjärnan fungerar går det att hitta balans i arbetslivet.

Ledarskap

Fler ska kunna få yrkesutbildning i gymnasiet

Regeringen vill utreda hur man ska få även svaga elever att skaffa sig en yrkesutbildning i gymnasiet. Ett tidigt misslyckande i skolan kan leda till långvarigt utanförskap och psykisk ohälsa, anser expert.

Ledarskap

Rekryteringsmissen: Trög återkoppling och oprofessionellt bemötande

Arbetsmiljö

EU-miljoner till digitaliseringsprojekt

Arbetsmiljö

Två av tre vill jobba utomlands

Ledarskap

Brist på arbetskraft hämmar småföretag

Trots att konjunkturen för småföretag är stark efter de påtvingade köp- och upplevelsestoppen pandemin innebar, finns orosmoln: som det osäkra världsläget och svårigheten att rekrytera rätt personal.

Arbetsmiljö

Kamp mot klockan i bemanningsbranschen

Lön

Fondsparande är nu lika vanligt bland män och kvinnor

Råd och Tips

För mycket engelska inom Human Resource

Tips för att hitta nytt jobb

Råd och Tips

Tre tips som gör ditt säljbrev bättre

Att skriva långt är lätt. Att skriva kortfattat är svårare, men kan vara betydligt effektivare om det görs på rätt sätt. Med tre tips kan affärsbreven blir kortare utan att ditt budskap går förlorat.

Ledarskap

Gymnasielärarutbildning i juridik permanentas efter fem års försök

Råd och Tips

Bygg varumärke i sociala medier (via nätverk) - 3 tips!

Råd och Tips

Skriva personligt brev? Här är 12 viktiga tips!

Arbetsmiljö

Mellanchefers arbetsmiljö granskas i stor inspektionsinsats

Ofta glömmer man bort cheferna när arbetsmiljön utvärderas, trots att man vet att chefens hälsa kan påverka både verksamhetens mål och personalens välmående. Därför gör nu Arbetsmiljöverket en stor inspektion av chefers arbetsbelastning och arbetstider. ”Ett hållbart arbetsliv måste inkludera alla på arbetsmarknaden”.

Arbetsmiljö

Kommuner kan få bygga stadsnät utanför kommungränsen

Ledarskap

Debattklimat hotas av politisk intolerans

Råd och Tips

Stor efterfrågan på kompetens inom bank

Som medlem blir du prenumerant

AKAVIA ASPEKT ÄR MEDLEMSTIDNINGEN FÖR FACKFÖRBUNDET AKAVIA.

Kontakta oss

Ring Akavia

Måndag–Fredag 9:00–17:00

AKAVIAS VÄXEL

010 303 75 00

FRÅGOR OM ANNONSERING

08 505 73 812

KONTAKTA REDAKTIONEN