Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Möjligheter som företagare eller konsult

Här hittar du inspiration och tips om hur det är att vara och bli konsult, ta gig-jobb om att prissätta och förhandla lön som konsult eller företagare och om vad du ska tänka på när du driver eget företag.

Företagande

Avhandling: ”Kvinnan blir en buffertzon för den företagande mannen”

Kvinnor som lever ihop med företagande män axlar ett större ansvar i hemmet och bidrar ofta med kapital vid uppstarten. Trots att kvinnornas dolda arbetsinsatser är centrala för dessa företags fortlevnad och framgång är kvinnorna sällan delägare i bolagen, som dessutom ofta beviljas offentliga medel via innovationssystemet. Det framgår av forskaren Matilda Erikssons avhandling om det manliga entreprenörskapets osynliga kvinnor