Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Utmaningar och möjligheter som egenföretagare eller konsult

Konsultuppdrag och gig-jobb har blivit ett vanligt sätt att starta och driva eget företag. Här hittar du inspiration och tips om hur det är att vara och bli konsult, om att prissätta och förhandla lön som konsult eller egenföretagare och om vad du ska tänka på när du driver eget företag.

Företagande

Avhandling: ”Kvinnan blir en buffertzon för den företagande mannen”

Kvinnor som lever ihop med företagande män axlar ett större ansvar i hemmet och bidrar ofta med kapital vid uppstarten. Trots att kvinnornas dolda arbetsinsatser är centrala för dessa företags fortlevnad och framgång är kvinnorna sällan delägare i bolagen, som dessutom ofta beviljas offentliga medel via innovationssystemet. Det framgår av forskaren Matilda Erikssons avhandling om det manliga entreprenörskapets osynliga kvinnor