Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Du som råkat illa ut på jobbet får hjälp av Akavias experter

Här samlar vi medlemsärenden för att ge information, tips, expertråd och inspiration för vad som gäller om du behandlas fel på din arbetsplats. De medlemsärenden vi tar upp är händelser som Akavia drivit eller förhandlat för att hjälpa medlemmar. Vi beskriver händelser där arbetstagande medlemmar behandlats orättvist, illa eller rentav felaktigt av arbetsgivare. Samtliga ärenden är avidentifierade.

Artiklar med medlemsärenden