Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Hjälp och stöd under studietiden

Studietiden är full av frågor kring studieekonomi, extrajobb under studierna,  framtida yrkesval och även att skaffa barn under studietiden. Här har vi samlat inspiration, tips och experternas råd för dig som är student.

Förbered din framtid under studierna

Studietiden

Det saknas regler för hur studenter kan använda AI

Sveriges universitet och högskolor står inför en stor utmaning. Det saknas i dag regler för hur studenter får använda AI-verktyg och det skapar osäkerhet hos studenter och lärare. – Vi behöver fortsätta med att utreda effekten som AI-verktyg samt ChatGPT har och utbilda våra lärare. Under hösten utgår jag ifrån att alla lärosäten jobbar med det här, säger Christian Stöhr, docent vid institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande på Chalmers.

Studieekonomi - tips för att pengarna att räcka