I en svensk studie, publicerad 2017, skickades 6000 ansökningar med slumpmässig åldersinformation till arbetsgivare som hade utlyst lediga tjänster. Det visade sig att sannolikheten för att få svar av en arbetsgivare började falla rejält redan efter 40-årsåldern. Samtidigt är självupplevd åldersdiskriminering en av de vanligaste diskrimineringsformerna i Europa, konstaterar pr-konsulten och ålderismexperten John Mellkvist i boken ”Välj din ålder”. Givet ålderismen på arbetsmarknaden, är det rimligt att försöka byta karriärspår i mitten av livet? Akavia Aspekt har ställt  frågan till två större lärosäten i Sverige.

Linn Tonérhielm–  Jag har ofta dialoger med personer som är över 40 och 50 år och som tvekar inför att vidareutbilda sig: är jag för gammal? Mitt svar är: absolut inte! Företagen skriker efter kompetens inom exempelvis content management och performance marketing. Det går utmärkt att vidareutbilda sig inom detta och många andra områden, säger Linn Tornérhielm, affärsområdeschef på Berghs School of Communication.

Läs även: Här är komptenserna och förmågorna du behöver för framtidens arbetsliv
”Fallit väl ut”
Berghs erbjuder studiemedelsberättigande heltidsprogram inom reklam- och kommunikationsområdet, och på programmen är genomsnittsåldern runt 25 år. Skolan tillhandahåller också ett 90-tal fristående kurser för yrkesverksamma kommunikatörer. Dessa kurser sträcker sig från ett par dagar till ett par månader, och i det fallet är deltagarna ofta mer seniora. Linn Tornérhielm säger att 98 procent av studenterna på programmen får jobb efter avslutad utbildning, men de har inga siffror för de fristående kurserna. Hennes uppfattning är dock att det går bra på arbetsmarknaden för de mer seniora kursdeltagarna.

– Vi har bland annat en tre månader lång kurs för mer erfarna grafiska designers som vill göra ett karriärskifte och arbeta med exempelvis UX-design. Det har fallit väl ut, men mycket beror såklart på personens kompetens och erfarenhet sedan tidigare.

För en äldre student utan tidigare erfarenhet från reklam- och kommunikationsområdet kan det emellertid vara svårare att få jobb efter enbart en kortare utbildning, berättar hon.

Läs även: Så funkar nya studiestödet

–  Det beror då sannolikt inte på åldern utan på personens erfarenhet och kompetens. Det finns säkert undantag, men om man inte har jobbat någonting alls med kommunikation tidigare räcker det troligtvis inte med att gå en kvällskurs i exempelvis digital marknadsföring för att sedan få ett jobb, säger Linn Tornérhielm.


”Erfarenhet är värdefullt”
Linn Tornérhielm säger dock att det finns ålderism inom kommunikationsbranschen. 

–  Men det är inte unikt för vår bransch utan gäller hela arbetslivet. Vad gäller reklam och kommunikation tror jag att en del av ålderismen beror på att man felaktigt sätter likhetstecken mellan ung talang och digital kompetens. Jag är själv 50 fyllda och har likt många andra arbetat med digital kommunikation sedan 90-talet. Erfarenhet är värdefullt, särskilt om man är villig att hela tiden tillskansa sig ny kunskap.

Men då spelar ålderismen rimligen roll för era äldre studenter som vidareutbildar sig?

–  Vi har äldre kursdeltagare och ser inte att de har svårt att få jobb, men det beror på deras erfarenhet och kunskap sedan tidigare. Men det är klart att det talas om ålderism och här har arbetsgivaren ett ansvar, liksom individen. Om man är nyfiken, utvecklingsorienterad och villig att skaffa sig ny kunskap så är chansen god. 

Läs även: Ålderism - ett utbrett problem


”Verkar klara sig bra på arbetsmarknaden”
Mats Engström är utvecklingsansvarig på IHM Business School som tillhandahåller studiemedelsberättigande yrkeshögskoleutbildningar på heltid inom exempelvis försäljning, ledarskap, marknadsföring och ekonomi, liksom längre program och kortare kurser på deltid som finansieras av arbetsgivare, omställningsorganisationer eller deltagarna själva. 

Mats Engström–  Jag kan tänka mig att det förekommer ålderism i olika sammanhang i arbetslivet, men vi upplever inte att studenter 40+ på våra olika utbildningar skulle ha svårare att få anställning eller önskvärd befattning efter examen. De personer som förkovrar sig, fortbildar sig och karriärväxlar under yrkeslivet verkar klara sig bra på arbetsmarknaden, säger Mats Engström.

Han hänvisar till Myndigheten för yrkeshögskolans statistik som visar att sammanlagt 85 procent av deltagarna som är över 40 år får en anställning efter avslutad yrkeshögskoleutbildning, medan ytterligare fyra procent driver eget företag. Noterbart är att motsvarande siffra för studenter under 24 år är 79 procent. 

–  Vi ligger dessutom över 85 procent för våra studenter 40+, säger Mats Engström.


Det livslånga lärandet börjar få fäste
Han tror att ålderismen kommer att minska på sikt när det livslånga lärandet blir vanligare. 

–  Många av våra yrkesverksamma deltagare har idag en akademisk grundutbildning sedan tidigare. Vi har länge kunnat observera att våra deltagare blir mer och mer seniora, med avseende på yrkeserfarenhet och utbildningsbakgrund. Det indikerar att tanken kring livslångt lärande börjar få fäste bland yrkesverksamma samtidigt som arbetsmarknaden i sig blir mer dynamisk. Förhoppningsvis är det också en indikation på att ålderism är något vi kommer att se mindre av i framtiden.

Vad är ditt råd till äldre studenter som är oroade för ålderismen när de vidareutbildar sig?

–  Var inte orolig! Det handlar mer om attityd och självkänsla. Den som framstår som uppdaterad och relevant får jobb, men tro inte att du kan leva på utbildningsmeriter som är tjugo år gamla eller på att du har lång erfarenhet. Självrättfärdighet är farligt i ett dynamiskt och föränderligt yrkesliv, säger Mats Engström.