Vi svenskar beskriver oss ofta som ett ensamt folk, med många enpersonshushåll, skilsmässor och  nedärvd blyghet. Men det gäller inte bara oss, utan är en allt vanligare självbild runt om i världen. Ta amerikanerna som exempel. Vi brukar tänka oss dem som socialt vältränade personer som ohämmat kan prata med vem som helst. Men forskning visar att ensamheten sprider sig även där.

I en nyutkommen bok, Connectable: How Leaders Can Move Teams från Isolated to All In, argumenterar författarna Ryan Jenkins och Steven Van Cohen för att man måste träna sig socialt. De lyfte fram fem prosociala strategier som de menar minskar ensamheten både för den som utför och den som utsätts för den.

Visa tacksamhet

Den första metoden författarna tar upp är att uttrycka tacksamhet mot någon. Om det är via telefon, mejl eller på plats spelar mindre roll. Bara tacksamheten är personlig och äkta.

Välkomna avbrott

Visst kan man bli irriterad av alla avbrott när man är mitt uppe i något. Men här föreslår författarna att man i stället för att avvisa den störande, pausar det man håller på med och ger avbrytaren sin fulla uppmärksamhet. Ibland är relationsbygge viktigare än en deadline.

Telefonfri zon

Utse en telefonfri zon där du ger dig tid att reflektera över dina och andras tankar och idéer. Låt inte teknikberoende förstöra en stunds overksamhet.

Dela minnen

Titta på dina foton i telefonen och se vad du gjorde för en vecka eller månad sedan. Dela fotot med någon som var med och skriv en kort reflektion.

Kom tidigt till möten

Enligt forskning som författarna hänvisar till minskar vår förmåga och vårt intresse för relationer med medmänniskor av tidsbrist. Till exempel genom att fylla kalendern och ständigt komma i sista sekunden till möten. Kommer man i stället tio minuter tidigare uppstår nya möjligheter att skapa nya kontakter och stärka relationer.

Så varför kan man inte få vara en enstöring, om man hellre vill det? För vissa är det faktiskt inte så lätt att vara social, är man mindre värd då? Nej, det är man såklart inte. Fast enligt författarna överväger fördelarna med minskad ensamhet eventuellt motstånd inför prosociala strategier. Och som med allt annat krävs det övning innan man blir bra på det.

Boken Connectable: How Leaders Can Move Teams From Isolated to All In av Ryan Jenkins och Steven Van Cohen, publicerades i mars 2022. Där tar man även upp vad företagsledningar kan göra för att motverka ensamhet på arbetsplatsen.