Arbetsfenomenet ”quiet quitting” startade på Tiktok i somras och tog världen med storm, vilket Aspekt rapporterade om nyligen. Upprinnelsen till fenomenet anses vara att gränsen mellan jobb och fritid blev otydlig för många i samband med distansarbetet under coronapandemin. Quiet quitting handlar om att gå från jobbet på utsatt tid, ta regelbundna raster och inte göra mer än vad som krävs av en. Hur ställer sig då Akavia till detta Tiktok-fenomen: kan det leda till bättre balans mellan arbete och fritid, eller bidrar det rentav till mer maskning på arbetsplatsen? Linn Skau, förhandlare och rådgivare på Akavia, tycker att frågan är intressant – men samtidigt lite komplicerad. 

Linn Skau– Om det handlar om att inte jobba för mycket, att värna privatlivet och skapa mer balans i tillvaron, så tycker vi att det är ett rimligt perspektiv. Som individ ska man hålla ett helt yrkesliv och därför är det viktigt att försöka undvika arbetsrelaterad stress som leder till ohälsa och höga sjuktal, säger hon.

Den svenska översättningen till uttrycket är ”tyst nedtrappning” – vilket dock väcker frågor, anser hon. Är det då verkligen balans i livet som är målet, eller uppmuntrar fenomenet snarare till dålig arbetsmoral? Hur det verkligen ligger till är svårt att veta. 

Läs även: För lite att göra på jobbet kan göra dig sjuk

–  Jag vet inte om själva översättningen är korrekt, men jag tycker att åtminstone det svenska uttrycket andas lite passivitet och ”göra så lite som möjligt”. Då blir det svårare att ställa sig bakom, säger hon.

Stora delar av arbetslivet ställde nästan i en handvändning om till distansarbete under pandemin och efter att restriktionerna hävdes har hybrida arbetssätt fått spridning, något som både har välkomnats och mött kritik. Linn Skau tror att quiet quitting-fenomenets uppmaning om att alltid ”gå från jobbet på utsatt tid” kan skapa svårigheter i ett flexibelt arbetsliv, även om balansen i livet också är avgörande. 

Läs även: Ta makt över dina känslor

–  Våra medlemmar är kompetenta och engagerade och har ofta oreglerad arbetstid, såväl på distans som på kontoret. Det betyder att man vid behov kan gå till tandläkaren eller ta hand om tvätten på arbetstid så länge man utför sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Om man får denna flexibilitet från arbetsgivarens sida, så är det rimligt att man själv visar lite flexibilitet. Och då blir det svårare att precis alltid stänga av jobbet exakt klockan 17. Med det sagt är det givetvis sunt och viktigt att måna om balans i livet och att inte behöva vara tillgänglig hela tiden, vilket ett flexibelt arbetsliv lätt kan innebära.

Säg att det finns olika åsikter om detta i arbetsgruppen. Man kanske både kan och vill sluta 17, samtidigt som det finns kollegor som skriver mejl sent på kvällarna och som därmed skapar en ”alltid tillgänglig”-norm. Hur gör man då?

–  Det är en fråga för chefer och ledare att tydliggöra förväntan på arbetstagarna. Det som fungerar för en arbetstagare kanske blir väldigt stressande för en annan i ett flexibelt arbetsliv. Jag tror att det är viktigt att chefer och ledare klargör när, var och hur vi förväntas arbeta och att det inte leder till hög arbetsbelastning och en osund arbetsmiljö, säger Linn Skau.

En positiv aspekt med quiet quitting, som alltså har uppstått på plattformen Tiktok som har många yngre användare tillhörandes generation Z, är att det väcker en diskussion om hur vi arbetar och hur det påverkar oss, menar Linn Skau. Hon tror att denna diskussion kommer att fortsätta i ett arbetsliv som har blivit alltmer flexibelt. 

Läs även: En av fem sjuk av jobbstress

–  Man brukar prata om integrerare och separerare: den ena typen har inga problem med att ta jobbsamtal när man hämtar ungarna på dagis eller lagar middag, medan den andra gruppen vill ha en tydlig gräns mellan jobb och fritid. Forskningen visar att även om integrerare säger att upplägget funkar jättebra, så upplever de ofta hög stress till följd av arbetsbelastning. Det är viktigt att privatlivet värnas i ett flexibelt arbetsliv och där tycker jag att quiet quitting bidrar med en intressant tankeställare och diskussion, säger hon.