Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Diskriminering

Utlandsfödda mer utsatta för mobbning på jobbet

Publicerad

En kartläggning av arbetsplatsmobbning visar att utlandsfödda drabbas i dubbelt så hög grad som infödda svenskar. Kommer man från en kultur som skiljer sig mycket från Sveriges, är risken att utsättas för mobbning fyra gånger så hög.

Forskare vid Linköpings universitet har undersökt hur arbetsplatsmobbning slår mot personer med utländsk bakgrund.

– Våra resultat visar en ökad risk för mobbning för personer som arbetar i Sverige, men är födda i ett annat land. Resultaten visar också vikten av att ta itu med dessa frågor. Mobbning kan skada en person allvarligt, men också den arbetsplats där detta kan pågå, säger Michael Rosander, biträdande professor i psykologi vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

Forskarna undersöker två typer av mobbning:

Arbetsrelaterad mobbning, vilket innebär att man utsätts för negativa handlingar kopplade till sina arbetsuppgifter, som att bli fråntagen ansvar, tvingas göra triviala arbetsuppgifter eller att man övervakas på ett överdrivet sätt. Den här typen av mobbning drabbar inte utrikesfödda i högre grand än infödda svenskar.

Den andra typen är personrelaterad mobbning, som att bli förödmjukad, förlöjligad eller ignorerad och utestängd från den sociala gemenskapen. Och det är den här typen som drabbar utlandsfödda i dubbelt så hög grad som svenskar. För den som dessutom kommer från en kultur olik Sveriges är risken fyra gånger så stor att bli mobbad på jobbet. Mest utsatta för mobbning är personer födda i Asien.

– Man utsätts för det som vi kallar rovjaktsmobbning. Då kvittar det vad du gör, säger Michael Rosander. Det handlar helt enkelt om att man utsätts på grund av sin uppenbarelse, på grund av hur man ser ut.

Om studien

Data samlades in under hösten 2017 och resulterade i 1856 besvarade enkäter från personer med svensk och utländsk bakgrund. Studien ingår i forskningsprojektet WHOLE som undersöker hur olika organisationsfaktorer kan kopplas till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.  

Hela studien kan läsas här.  

Michael Rosander är biträdande professor i psykologi vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. 

Publicerad