Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Diskriminering

Psykologens råd vid chefsmobbning: ”Byt jobb så fort du kan”

Publicerad

Hur kan man tänka och agera som chef när man blir utsatt för mobbning på jobbet? Akavia Aspekt ställde frågan till psykologen och forskaren Stefan Blomberg som är expert på mobbning i arbetslivet.
 1. Agera direkt
  ”Det vi vet är att det verkar krävas ganska mycket för att mobbade chefer själva ska tycka att de utsätts för mobbning. Kanske beror det på att skamfaktorn hos mobbade chefer ofta är högre än hos medarbetare. Istället använder man sig av andra förklaringsmodeller: det är fel på mitt ledarskap, chefer måste tåla grejer, det är förändringsagendan på arbetsplatsen som ställer till det, och så vidare. Men det är viktigt att våga ta steget och göra något åt situationen – så snart som möjligt. Även chefer har rätt till en trygg och bra arbetsmiljö”.
 2. Påtala för ledningen
  ”Informera ledningen om din situation. Förhoppningsvis har arbetsgivaren ett system och tydliga riktlinjer för hur situationen ska hanteras innan den förvärras, till exempel medling eller konflikthantering. Se punkt tre.”
 3. Vad säger historiken?
  ”Vänd dig till kollegor som du har förtroende för och fråga om hur arbetsplatsen normalt sett brukar agera vid mobbning och konflikter. Om du då får reda på att den som klagar ofta görs till syndabock, eller att arbetsplatsen tycks ha en tendens att köpa ut ’besvärliga’ individer, så är det förmodligen ingen idé att be om hjälp från ledningen. Det riskerar snarare att förvärra situationen. Istället bör du ta ställning till punkt fyra och fem”.
 4. Byt jobb snabbt om stödet uteblir
  ”Om du motarbetas, behandlas illa och respektlöst av medarbetare, och om du påtalar detta för ledningsgruppen men inte får någon uppbackning eller hjälp därifrån, så är mitt råd att du ska byta jobb så fort du kan.”
 5. Kom ihåg hälsan
  ”Att rekommendera någon att byta jobb är förstås tråkigt, men att bli utsatt för mobbning innebär stora hälsorisker och många blir traumatiserade, personlighetsförändrade och sjukskrivna under lång tid. Det spelar alltså ingen roll om du har all rätt på din sida, utan det viktiga är att komma ur den destruktiva situationen.”
 6.  Sök vård
  ”Om du själv eller din omgivning märker att du har förändrats och kanske är mer nedstämd eller stressad nu jämfört med tidigare, så kan det vara klokt att söka professionell hjälp. Det kan vara så att mobbningen har kommit ’innanför skinnet’ och färgat av sig på dina tankemönster. Då är det svårt att läka på egen hand.”
 7. Be om chefshandledning
  ”Det kan vara värdefullt att få möjlighet till chefshandledning av en extern coach. Då kan man få hjälp med att reflektera över vad som ingår i chefsrollen och hur man kan lära sig att skilja på legitim kritik mot ens yrkesroll och oacceptabla angrepp mot ens person. Detta kan göra att man senare på ett snyggt och professionellt sätt kan sätta en gräns ifall någon medarbetare beter sig respektlöst: ’när du uttrycker dig på det sättet går du över gränsen’. Att sätta sådana gränser kan göra att man känner sig mindre maktlös i situationen.”
 8. Kontakta facket
  ”Sök hjälp från och be om råd av ditt fackförbund, i synnerhet i ett läge då du inte blir uppbackad av ledningen. Ditt lokala skyddsombud ska vaka över din arbetsmiljö och kanske kan lyfta ärendet högre upp. Kom ihåg att det inte är ett underkännande av ditt ledarskap för att du kontaktar facket på grund av mobbning.”
 9. Under förändringsprocesser
  ”Ofta uppstår intriger och maktkamper på arbetsplatser i samband med förändringsprocesser när nya chefstjänster ska tillsättas och gamla dras in. I sådana situationer ökar risken för smutskastning och mobbning, och då är det viktigt att överväga sina alternativ. Man kanske kan passa på att byta jobb nu när ’hela havet stormar’, eller så kanske man fattar ett medvetet beslut, accepterar en mindre attraktiv chefsroll och ligger lågt under förändringsprocessen. Här är det viktigt att föra en dialog med sig själv och vet var ens gräns går”.
 10.  Det är inte ditt fel
  ”Det är vanligt att mobbning uppstår när någon eller några på arbetsplatsen känner sig hotade av en duktig, stark och driven chef, som kanske är ny på positionen. Även om du försöker agera professionellt och deskalera situationen, är ditt handlingsutrymme ofta mindre än vad du tror och det kan till och med förvärra alltihop. Här är det återigen viktigt att komma ihåg att det inte är ditt ledarskap utan arbetsmiljön som är problemet.”

Publicerad