Tidningen för dig som är medlem i Akavia

It-akademiker

Nu ökar kraven på mångfald inom it

Publicerad

Kompetensbrist är en stor utmaning för it-branschen och en bredare rekryteringsbas är en av nycklarna. Konsultbolaget Solita satsar på mångfald för att kunna hitta de medarbetare som behövs.

Techbolagen ska vara unga och nytänkande, men likriktningen på högsta nivå lämnar dock mycket att önska. Det slår stiftelsen Allbright fast, i samband med att de släppte sin rapport med det talande namnet ”Tech lever grabbmyten”  i våras.

– Fast grabbmyten finns nog lite överallt fortfarande. Den är en av del av de befintliga samhällsstrukturerna, och det tar tid att förändra dem. Men som i alla förändringar gäller det att vara aktiv och göra de extra insatser som går, säger Petronella Posti, som är chef i Skandinavien för det nordiska datakonsultföretaget Solita.

Hon lyfter i alla fall fram uppgifter om den egna branschen, där det bland annat framgår att i teknikkonsultbolagen är andelen kvinnor totalt 32 procent och andelen kvinnliga chefer 31 procent.

– Det finns flera anledningar till att det inte är en hållbar fördelning. För det första kan inte innovation ske i en homogen grupp. Så för att kunna vara med i framtidens processer gäller det att vi har en mångfald i företaget.

Något som kan innebära en Moment 22-situation för de bolag som ligger efter, menar hon.

– Den nya generationen medarbetare har en annan syn och andra förväntningar på sin arbetsplats. Har man inte mångfald i företaget så kommer man inte att kunna rekrytera de bästa talangerna framöver.

Ytterligare en drivkraft är att hon ser att det har börjat komma mer eller mindre uttalade krav från marknaden.

– När vi skickar ut en beskrivning av vilka som ingår i en föreslagen grupp konsulter till en kund kan vi inte komma med en bunt likadana cv. Nej, det är allt fler som har tydliga förväntningar på att det finns en variation och bredd i projektteamet. Så trycket kommer från olika håll, säger Petronella Posti.

Hon konstaterar att de har en extra utmaning på Solita, eftersom de söker kompetens inom ett relativt nytt område.

– De molnlösningar som vi arbetar med är ingen mogen marknad, så det gör att utbudet av erfarna specialister blir ännu mindre. Ett sätt att lösa det är genom egna utbildningsprogram, och vi har en del mentorskap med mentorer från den finska delen av bolaget. Finland ligger lite längre fram inom molnlösningar, så det kan vi dra nytta av nu när vi vill expandera i Sverige.

För att vara aktuell för deras utbildningsprogram krävs inte en klassisk, renodlad it-profil, utan Solita ”vågar leta utanför vår egen comfort zone”.

– Vi är ett uttalat kultur- och värderingsdrivet företag, så en av de viktigaste aspekterna är att nya medarbetare delar vår värdegrund. Det måste också finnas en tydlig passion kring området och en vilja att utvecklas, säger Petronella Posti.

Som arbetsgivare är de gärna delaktiga i planeringen i en del av det som rör medarbetarens liv utanför jobbet.

– Jag skulle säga att vi vågar oss på lite mer ändra många andra arbetsgivare. Vi erbjuder bland annat inhouse-coachning för olika livssituationer – det kan vara allt från en privat händelse till problem i en kundrelation. En av våra grundläggande tankarna är att se varje individ som en helhet, och allt som händer påverkar hur de mår både på och vid sidan av jobbet.

Ett annat exempel på deras strukturerade satsningar på medarbetarna är hur de agerar kring föräldraledighet.

– Vi har något av en babyboom hos oss nu, och det är härligt – det är en naturlig del av livet. Men generellt finns det en tydlig risk att den som är föräldraledig blir ”marginaliserad” på jobbet och kommer efter vad gäller karriär, lön och utveckling. Och detta drabbar kvinnor mer än män, eftersom kvinnor tar ut mer föräldraledighet.

På Solita delar de därför in föräldraledighetstiden i före, under och efter föräldraledigheten, och har tydliga checklistor för vad som ska hända under respektive tidsperiod. De har också ett speciellt mentorsprogram, där den som är föräldraledig får en egen coach.

– Det är helt enkelt en medarbetare som själv har varit föräldraledig och som delar med sig av sina erfarenheter. Programmet skräddarsys enligt den föräldraledigas egna önskemål och man träffas så mycket eller lite man vill.

Publicerad