Det innebär dock inte att medlemmarna är negativa till distansarbete som sådant, tvärtom. De flesta vill ha större makt över sin tid och möjlighet att arbeta både på kontoret och hemifrån.

60 procent av Akavias medlemmar uppgav till exempel i en enkätundersökning i höstas att de vill arbeta mer eller lika mycket hemifrån som på kontoret. 26 procent svarade att de vill jobba mest på kontoret.

Kvinnor verkar i allmänhet vara mer positiva till att arbeta hemifrån än män.

Enkätundersökningar bland andra grupper på svensk arbetsmarknad visar på liknande resultat.

 • För många innebär ökat distansarbete stora fördelar och större möjligheter att få vardagspusslet att fungera, men det leder också till nya utmaningar.
 • Får vi ett nytt A- och B-lag på arbetsmarknaden med mer distansarbete efter pandemin?
 • Vad händer med karriär- och löneutvecklingen för den som sällan är fysiskt på sin arbetsplats?
 • Kommer arbetsgivaren att tolka det som bristande engagemang?
 • Och vad händer med kreativiteten och lojaliteten?

– En utmaning är att i det digitala kunna ta tillvara på den innovationskraft som finns i det spontana fysiska mötet, säger företagsekonomiprofessor Thomas Andersson vid Högskolan i Skövde som forskar om bland annat ledarskap och organisationskultur.

Nyligen genomförde Akavia en ny undersökning bland förbundets medlemmar om deras erfarenheter av distansarbete. Nästan 3 800 personer valde att delta.

 • 55 procent uppgav att distansarbete haft negativ påverkan på känslan av gemenskap
  på deras arbetsplats.
 • 78 svarade att de helt eller delvis saknar den fysiska samvaron med kollegor när de har arbetat på distans.
 • 44 procent menar att deras kreativitet och engagemang för arbetsplatsen och
  arbetsuppgifterna påverkas negativt när
  flera arbetar på distans.

Enligt en aktuell intervjuundersökning som revisions- och konsultföretaget PWC har genomfört bland 3 937 chefer och HR-medarbetare i 26 länder och 28 branscher har distans- och hybridarbete lett till ökad effektivitet på många arbetsplatser,men det har samtidigt inneburit utmaningar, inte minst när det gäller företagskultur och ledarskap.

– I det nya arbetsliv som växer fram krävs det att ledarskap och kulturfrågor hamnar ännu mer i centrum, säger Alexandra Fürst, ansvarig för People & Organisation Consulting vid PWC Sverige.