I höstas inleddes den sedvanliga processen med att ta fram en ny styrelse för Akavias studerandesektion. Aspiranterna fick skicka in sina ansökningar till valberedningen som sedan kallade ett urval till intervju för att i december presentera sina nomineringar.

Under det digitala årsmötet den 8:e februari – det fjärde i ordningen sedan den första studerandesektionen tillsattes 2020 i det då nybildade Akavia – ägde omröstningen rum. Ny ordförande blev Petra Ruzsa-Pal – en veteran i sammanhanget. Hon hade jobbat som studentmarknadsförare för Akavia när hon valdes in i styrelsen till studerandesektionen i oktober 2022.  

– Jag älskar facket! Det kommer nog från min mamma som alltid har engagerat sig fackligt. Jag tycker om att prata om frågor som känns viktiga och att inspirera andra.

Vad innebär det att du nu går från styrelsemedlem till ordförande?
– I den förra styrelsen satt jag mest med och lyssnade och försökte förstå hur allt fungerade. Nu kommer jag att ha ett större ansvar för att delegera uppgifter och se till att saker görs och blir bra. Jag tar examen nästa år så jag kände att det här var sista chansen för mig att engagera mig i studentfrågorna. Det ska bli jätteroligt att komma igång.

Petra Ruzsa-Pal läser just nu en master i business administration and economics med inriktning management på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon har tidigare studerat juridik och nationalekonomi i Lund och har en kandidat i HR vid Linnéuniversitetet.

– Jag tror absolut att det kan vara en fördel att jag har läst lite olika saker. Mig veterligen har vi inte haft några personalvetare i styrelsen tidigare. Det är bra om vi kan spegla fler professioner än bara jurister och ekonomer.

Hennes mål för året är att de åtta styrelsemedlemmarna ska ta alla tillfällen i akt att komma ut och prata med studenterna.  

– Jag vill att vi ska vara en aktiv styrelse som syns och som kan bidra till att öka antalet studerandemedlemmar.

Har studerandesektionens styrelse inte varit så synlig tidigare år?
– Kanske inte på det sättet. Tidigare har man mer varit aktiv när det gäller att driva större frågor och i påverkansarbetet. Men jag tror att det ger mycket att vara ute och träffa studenterna och få värdefull input som gör att vi kan fatta bättre beslut – inte bara sitta på vår kammare och gissa oss till vad studenterna behöver.

Alla Akavias medlemmar som studerar tillhör studerandesektionen. Styrelsens uppgift är att företräda studenterna genom att driva för dem viktiga frågor, exempelvis kring studiemiljö och kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Eftersom styrelsen är utspridd över landet har de digitala möten en gång i månaden och ses därutöver fysiskt några gånger per år, bland annat på Saco-kongressen. Genom att ha örat utåt mot studenterna kan de komma med förslag till studentavdelningen på kansliet.

– Vi har ganska stor möjlighet till påverkansarbete och jag har fått intrycket att förbundsstyrelsen är mån om att lyssna på vad vi har att säga, säger Petra Ruzsa-Pal.

Vilka är de främsta frågor du vill driva som ordförande?
– Dels vill jag öka engagemanget för facket, dels hoppas jag att vi kan bidra till att minska glappet mellan student- och arbetsliv. Ett sätt skulle kunna vara att bjuda in studenter till olika forum där de kan möta representanter från näringslivet. Själv har jag studerat i snart fem år och kan känna att det är skrämmande att snart gå ut i arbetslivet. Det tror jag inte att jag är ensam om.

Andra stående frågor som sektionen driver är CSN och fribeloppet. Drömscenariot vore enligt Petra Ruzsa-Pal att pengarna som studenterna tjänar på sommarjobb inte ska ingå i fribeloppet – det vill säga att man som student ska kunna arbeta på sommaren utan att det påverkar CSN-pengarna under höst och vår.

– Förhoppningen är att vi ska hitta en kompromiss. Men det är en ganska lång väg kvar.

Vilka fördelar och nackdelar kommer med att Akavia är ett ungt fackförbund?
– En fördel är att det inte finns några gamla rutiner att förhålla sig till; det gör att vi kan skapa våra egna. En utmaning är att alla inte känner till vad Akavia är; det krävs mer arbete för att utbilda potentiella medlemmar och att göra varumärket mer känt. Där hoppas jag att vi i styrelsen kan bidra.

Vid sin sida kommer Petra Ruzsa-Pal att ha juriststudenten Lova Wahlqvist som röstades fram till vice ordförande. Hon läser tredje året på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Liksom de andra styrelsemedlemmarna närvarade hon på introduktionshelgen som ägde rum i Akavias lokaler i Stockholm efter årsmötet. Där fick de socialisera och träffa de studentansvariga på kansliet.

– Vi märkte direkt att det fanns många olika idéer i den nya styrelsen så vi har mycket roligt som vi vill ta tag i nu. Det vi pratade mest om var hur student- och arbetslivet kan gå ihop på ett bättre sätt.

Lova Wahlqvist blev medlem i Akavia i samtidigt som hon började plugga. När hon i ett av förbundets nyhetsbrev läste om att studerandesektionen sökte kandidater till styrelsen bestämde hon sig för att söka.

– Vi är många juriststudenter i styrelsen och jag tror att det är viktigt att få lite distans till sig själv och flytta fokus till de andra yrkeskategorier som också ingår i förbundet men som kanske inte är representerade i styrelsen under det kommande verksamhetsåret. Att det är många jurister i styrelsen tror jag har sin förklaring i att det är en utbildning med drivna personer samt att det ligger i utbildningens natur att vara medveten om sina rättigheter i olika frågor.  

Hennes intresse för föreningsliv väcktes redan under gymnasiet och på Handelshögskolan är hon engagerad i träningsföreningen Handels IF som syftar till att främja studenthälsan. Det senare är en fråga som hennes hjärta klappar lite extra för och som hon tar med sig in i styrelsearbetet för studerandesektionen.

– En god studenthälsa är grundläggande för att man ska fungera och prestera som student – det är nästan lika viktigt som själva utbildningen. En annan fråga som jag tycker är spännande är innovation, exempelvis hur AI kommer att påverka oss när vi kommer ut i arbetslivet. Det tror jag kan vara något för studerandesektionen att titta närmare på.

Är det en merit för framtiden att sitta i styrelsen för studerandesektionen?
– Ja, det tror jag. Det visar på att man är engagerad och vill driva saker framåt. Som färdig jurist är det heller inte omöjligt att man kommer att jobba i den fackliga branschen eller med arbetsrätt generellt. Jag är själv inte säker på vad jag kommer att vilja göra när jag blir klar men i och med styrelseuppdraget får jag nu en inblick i den här världen.

Hur peppad är du inför året som kommer?
– Väldigt. Vi är ett sådant himla gött gäng som träffades i helgen. Jag är peppad över frågorna vi ska jobba med, och det kändes fantastiskt bra att vi fick en sådan fin sammanhållning i gruppen.

Petra Ruzsa-Pal instämmer med vice ordförande:

– Jag är lyrisk. Vi är ett gäng som är väldigt aktiva och innovativa och jag ser fram emot ett sista år före examen med en massa roliga minnen och en känsla av att kunna påverka.

Läs också: Hans roll är att få upp studenternas frågor på agendan

Läs också: En chans att få en merit i cv:t

Läs också: Saco studentråd vill ändra regler kring fribelopp

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.