Gösta Lundström har tidigare erfarenhet från mindre lokala uppdrag från bostadsorten Lund.  Sedan hösten 2018 har 22-åringen suttit i Juseks studentsektions styrelse, men från årsskiftet är han alltså ordförande för Akavias studerandesektion.

Som ordförande för studerandesektionen, vad blir din viktigaste fråga?
– Det viktigaste just nu är att vi når ut till våra studentmedlemmar med budskapet om det nybildade förbundet och att vi sätter en arbetsordning som tar vara på det bästa från Jusek och Civilekonomerna.

Vilka utmaningar ser du för studenterna just nu?

– Jag tror att en stor utmaning för studenter är att tillgodogöra sig relevanta kompetenser för en arbetsmarknad i ständig förändring. Idag krävs utöver en examen praktiska kunskaper och erfarenheter. Det är därför vi driver på högskolorna och universiteten för att få dem att anpassa våra medlemsgruppers utbildningar efter dessa förutsättningar.

Gösta Lundström– För studerandesektionen tror jag att den största utmaningen i dagsläget är att uppdatera och stärka vår roll i den nya organisationen samtidigt som vi fortsätter med påverkansarbete externt.

Vad ser du mest fram emot med styrelsearbetet?

– Jag ser fram emot att tillsammans med resten av styrelsen få vara med och forma ett nytt förbund. Vi har en grupp som sitter inne på en mängd kompetenser och en stark vilja att ge Akavia en så bra start som möjligt.

Läs också: Åtta bästa råden för nya studenter att fixa plugget

För den som funderar på om styrelsearbete är något för dem, hur mycket tid ungefär tar det i anspråk?
– Det beror verkligen på. Vi jobbar i projektform vilket innebär att arbetsbördan är ojämnt fördelad över verksamhetsåret och att vi jobbar mot gemensamma mål. Vi har dags- eller helgmöten i Stockholm ungefär var sjätte vecka och tiden där emellan disponerar projektgrupperna över själva.

Vad kan man som student ”tjäna” på att vara med i styrelsen?
– Jag har personligen lärt mig väldigt mycket om att projektleda och opinionsbilda, det har också gett mig möjligheten att få jobba tillsammans med fantastiska människor från olika utbildningar på olika lärosäten. Det är också självklart en bra merit och jag vet att det har lett till uppdrag både inom och utanför förbundet för tidigare styrelsemedlemmar.

Du har en synskada, tror du att det kommer öka studerandesektionens fokus på studenter med extra utmaningar?

– Jag tror inte att min personliga situation ska sätta agendan för vad styrelsen arbetar med. Det är medlemsnyttan som står i fokus men vi verkar såklart för allas lika möjlighet att studera på högskolan.

Gösta Lundström, 22, studerar juristprogrammet vid Lunds Universitet och är vald till ordförande för Akavias studentutskott sedan 1 januari 2020.

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.