Det beräknas arbeta mer än 200 000 personer i Sverige inom techyrken. Mjukvaru- och systemutvecklare är ett av de vanligaste jobben på den svenska arbetsmarknaden.

Enligt en aktuell rapport från bransch- och arbetsgivarorganisationen Techsverige behöver antalet specialister inom tech i techbranschen öka med cirka 10 000 personer per år fram till år 2028. I övriga näringslivet och inom den offentliga sektorn uppskattas behovet öka med cirka 8 000 personer per år fram till år 2028.

Bakgrunden till det växande behovet av techspecialister är den omfattande digitaliseringen som pågår på bred front i hela samhället. Framför allt växer kompetensbehovet inom informations- och cybersäkerhet samt AI.

Mjukvaru- och systemutvecklare mest efterfrågade

Den mest efterfrågande yrkeskategorin inom techbranschen är mjukvaru- och systemutvecklare. Inom andra sektorer är det it-
supporttekniker.

Under de senaste tio åren har det, enligt rapporten, skett en stor ökning av antalet sysselsatta inom tech-yrken, både inom och utanför techbranschen. Den procen­tuellt största ökningen har skett inom sektorer som finans- och försäkringssektorn, energiförsörjning samt vård och omsorg inklusive sociala tjänster.

Inom techbranschen är det områdena AI-science och data­science som uppvisar den största tillväxttakten, medan efterfrågan på mjukvaru- och systemutvecklare är det som växer mest utanför.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Akavias senaste arbetsmarknadsundersökning bekräftar att arbetsmarknaden för systemvetare är god och att det finns en mycket stor efterfrågan även på nyexaminerade. Bland de systemvetare som deltog i undersökningen fick drygt sex av tio kvalificerat arbete innan de hade tagit examen. Nio av tio hade fått sitt första arbete med relevans för sin utbildning inom tre månader efter examen.

Efterfrågan på kvalificerad it-kompetens beräkas vara hög under lång tid framåt

Även om en del it-yrken, till exempel programmerare, genomgår stora förändringar i och med möjligheterna att använda AI för att generera kod, väntas efterfrågan på kvalificerad it-kompetens vara hög under lång tid framöver.

I kompetensbristundersökningen Talent Shortage 2024, till exempel, uppger vart fjärde svarande svenskt företag att de har svårt att rekrytera kompetens inom it och data.

Enligt två aktuella internationella benchmark-mät­ningar på digitaliserings­området – EU-kommissionens index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) och EU-kommissionens eGovernment Benchmark – tappar Sverige i jämförelse med andra län­der inom delområdet offentlig sektor.

Två framtids­faktorer för it-akademiker:

  1. Stort rekryteringsbehov.
  2. Artificiell intelligens.

Läs också: Forskaren: AI kan vara den teknik som räddar oss från undergång

Läs också: Programmerare anses vara gamla vid 35

Läs också: Max Tegmark: AI är vår viktigaste demokratifråga

5 faktorer som förändrar ditt yrke i framtiden

Den gröna omställningen. En åldrande befolkning. Det skärpta omvärldsläget. Artificiell intelligens. Kompetensbrist.
Det är fem faktorer som väntas få stor påverkan på arbetsmarknaden kommande år.

Denna framtidsspaning publicerades i maj 2024.

Faktorerna som förändrar ditt yrke i framtiden

Tre faktorer som påverkar ekonomers yrke i framtiden

4 faktorer påverkar framtidens jurister

Fem faktorer som påverkar samhällsvetare i framtiden

Två faktorer som påverkar it-yrken

Tre faktorer som påverkar personalvetare i framtiden

Fem faktorer som påverkar kommunikatörer i framtiden