Avtalet, som går under namnet Juristavtalet, är anpassat efter de förutsättningar som gäller i jurist- och advokatbyråbranschen och blev klart hösten 2021 efter förhandlingar mellan Akavia och Almega Tjänsteföretagen.

Jens Jansson, Akavia– Vi har länge saknat ett avtal för jurist- och advokatbyråer. Eftersom personalen där är en stor och viktig medlemsgrupp för oss har det inte känts riktigt bra. Därför var avtalet efterlängtat, säger Jens Jansson, förhandlare och rådgivare på Akavia som var med och förhandlade fram avtalet.

Cirio Advokatbyrå hade redan ett par år innan Juristavtalet kom tecknat ett kollektivavtal med Almega Tjänsteföretagen. Erfarenheten av det är klart positiv.

– Det ger oss bättre möjligheter att erbjuda medarbetarna trygga anställningsvillkor. Det ger också de anställda mer inflytande genom att det reglerar i vilka situationer det ska hållas förhandlingar. Det skapar ett lugn att ha ett avtal som bland annat omfattar försäkrings- och pensionsvillkor. Den enskilda behöver inte själv ta reda på vad som gäller, säger Karolina Kranberg, HR-chef på Cirio.

Akavia arbetar för bättre villkor på arbetsmarknaden för jurister. Här kan du läsa mer om Akavias arbete för juristers arbetsvillkor.

Hon tror också att kollektivavtal kan skapa en trygghet som bidrar till en mer öppen dialog om förändringar och diskussioner, där medarbetare kan bidra till att utveckla arbetsplatsen och företaget.

Nyheten om att en stor byrå skrivit på ett kollektivavtal har spridit sig i branschen under de år som har gått.

Karolina Kranberg, Cirio– Efter att vi skrev på 2019 har vi fått många frågor från kollegor på andra byråer som är intresserade. Man märker att det finns en efterfrågan. Det uppskattas också av många kandidater som vi träffar när vi rekryterar, säger Karolina Kranberg.

Därför tror hon att en delvis konservativ bransch sakta håller på att svänga i sin inställning till kollektivavtal:

– Det lever fortfarande kvar en föreställning om att den här branschen är och måste vara otroligt speciell vad gäller arbetstider, arbetsbelastning, att jobba i projekt med mera, men det känns som att den bilden håller på att förändras.

Jens Jansson på Akavia är också positiv, men tror att förändringen kräver en del tid:

– Jag tror att en del av företagen som redan har kollektivavtal kommer att gå över till Juristavtalet när deras gamla kollektivavtal löper ut. Den stora utmaningen är att få fler av de byråer som inte har något kollektivavtal att skriva på. Där hoppas vi att Juristavtalet ska få fler att inse fördelarna och ta det steget, säger han.

Läs också: Unikt kollektivavtal för advokat- och juristbyråer

Läs också: ”Många affärsjuridiska byråer har ett stort jämställdhetsarbete framför sig”

Läs också: Så kan jurister skapa balans i livet: ”Börja i små steg”