Gun Alexandersson-Malm är ombud och tjänsteman i Akavias Advokatdelegation. Tillsammans med en grupp advokater utgör hon en expert och referensgrupp i arbetet med att ta fram ett kollektivavtal för jurister på advokatbyråer. Det finns redan ett kollektivavtal med KFO, men för advokatbyråer som organiseras av Almega återstår mycket av det arbetet.

En av svårigheterna med att införa kollektivavtal är att förutsättningarna skiljer sig mycket mellan olika advokatbyråer. En byrå kan ha mer förmånliga tjänstepensioner än vad ett kollektivavtal skulle ge, och då minskar intresset att teckna det.

Läs också: Unikt kollektiavtal för advokat- och juristbyråer undertecknat!

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Viktigt att läsa anställningsavtal ordentligt

Att advokatbyråer ofta består av en grupp delägare med olika nivåer av inflytande, innebär att det inte är lika tydligt vem som är arbetsgivare och vem som är anställd.

Läs också: Då vågar du skriva på avtalet!

— Men det finns problem, som att unga jurister arbetar för mycket utan att alltid få chans att återhämta sig, säger Gun Alexandersson-Malm. Där skulle ett kollektivavtal kunna stärka den anställdes ställning, även om arbetstid är reglerad i lag.

En förutsättning för att kunna arbeta för medlemmarnas intressen och vara en remissinstans för Akavia, är enligt Gun Alexandersson-Malm att Advokatdelegationen har medlemmar som till vardags arbetar som biträdande jurister och advokater. Anna Mokvist engagerade sig i Advokatdelegationen när arbetet inleddes för ett par år sedan. Målet då var att lyfta gruppen biträdande jurister och advokater inom Jusek. Hennes erfarenhet är att många unga jurister hamnar i situationer de har svårt att ta sig ur.

Anna Mokvist.— Det är en tuff arbetsmarknad och man är ofta så glad att ha fått sitt första jobb, att man tar vilka villkor som helst. Det får lösa sig sen. Men det gör inte alltid det, säger Anna Mokvist, som har ett viktigt råd till unga jurister på väg ut i karriären:

— Läs era anställningsavtal ordentligt.

Läs också: Många affärsjuridiska byråer har ett stort jämställdhetsarbete framför sig

Engagera dig i Advokatdelegationen

Den pågående pandemin har slagit hårt även mot advokatbranschen och många biträdande jurister märker först nu vad det egentligen står i anställningsavtalen. Samtidigt ökar antalet jurister som engagerat sig fackligt. Den kombinationen skapar en grogrund för förändring.

— Men vi är en traditionsbunden bransch och man får gå långsamt fram om man vill förändra.

För att få in fler perspektiv i arbetet med dessa frågor vill Anna Mokvist gärna att fler biträdande jurister och advokater engagerar sig i Advokatdelegationen.

— Det är väldigt viktiga frågor vi arbetar med, och det ger en djupare förståelse för hur domstolsväsendet fungerar i olika delar av Sverige. Det ger också en möjlighet att påverka sin situation på ett mer konkret sätt än genom att bara var med i facket.

Läs också: De driver juristbyrån med annorlunda affärsmodell