Organisationen 4 Day Week Global genomför just nu en omfattande internationell studie i samarbete med Boston College och universitetet i Cambridge för att ta reda på hur förkortad arbetstid, vanligen i form av 4-dagarsveckor, påverkar myndigheter, ideella organisationer och företag i olika länder. Nu står en första svensk studie i startblocken. Initiativtagare är Anna-Carin Alderin som i närmare 20 år har haft olika chefsroller på möbeljätten Ikea. För något år sedan startade hon eget som konsult med inriktning mot framtidens arbetsliv och blev då intresserad av den länge omdiskuterade 4-dagarsveckan. I dag är hon nationell representant för 4 Day Week i Sverige.
Anna-Carin Alderin– Jag tror att många organisationer skulle kunna arbeta på ett annat och effektivare sätt, som både kan minska tidssvinnet och förbättra medarbetarnas hälsa och motivation, säger hon till Aspekt och fortsätter:
– Nu letar vi bolag och organisationer som vill vara med på den svenska studien, där de får chansen att göra en förändringsresa med stöd från oss.

Stort intresse hos flera aktörer

Studien leds av Lena Lid Falkman, ledarskaps- och arbetslivsforskare vid bland annat Karlstad universitet, och kommer att titta närmare på hur arbetstidsförkortning påverkar allt från produktivitet och effektivitet till stress, möjlighet till återhämtning, och så vidare. I skrivande stund har Anna-Carin Alderin haft kontakt med 60-70 aktörer inom offentlig, ideell och privat sektor som har uttryckt intresse att medverka. Exakt hur många arbetsgivare som kommer att delta i studien, som drar igång i höst, återstår att se.
– Organisationerna har olika förutsättningar och därför kommer det att vara olika upplägg: vissa kan ha 4-dagarsveckor, andra kanske kör sex timmar måndag-fredag, somliga kanske tycker att lediga halvdagar passar bäst, säger hon.

Flera fördelar med kortare arbetsdagar

Studierna som hittills har genomförts av 4 Day Week Global i olika länder visar på flera fördelar med kortare arbetsdagar: sänkta stressnivåer, minskad sjukfrånvaro, högre produktivitet, mer fokus på värdeskapande aktiviteter samt förbättrade samarbeten.
– För att kunna korta ner arbetstiden kan vissa organisationer behöva göra initiala investeringar, men hela poängen är att det i slutändan antingen ska vara kostnadsneutralt eller att organisationen ska spara pengar på sista raden. Detta genom att man arbetar mer effektivt, ödslar mindre tid och får ett lägre slitage bland medarbetarna, säger Anna-Carin Alderin och fortsätter:
– Vi tror också att 4-dagarsveckor kan göra det enklare att rekrytera ny och behålla befintlig personal. Det ska bli intressant att se vad vi får för resultat i Sverige.

Har 4 Day Week Global märkt några nackdelar med arbetstidsförkortning?

– Det krävs att verksamheter förbereder sig inför en omställning. Det går sämre om de tänker att allt som de gör på 5 dagar ska göras på 4. Det handlar om prioritering och att hitta smartare arbetssätt som kan frigöra tid. 4-dagarsveckan kan vara ett perfekt tillfälle att genomlysa processer för att, som en gemensam aktivitet, hitta tidstjuvar och optimera flöden i verksamheten.

Attitydskifte efter pandemin

Restriktionerna under covid-19-pandemin gjorde att stora delar av arbetslivet närmast i en handvändning gick över till distans- och hybridarbete. Arbetssättet har kvarstått på många håll även efter pandemin – på gott och på ont enligt en ny svensk studie. Anna-Carin Alderin tror att de nya attityderna kring distansjobb kan ha gynnat 4-dagarsveckan.
– Inställningen har ruckats kring var vi sitter någonstans när vi jobbar, men när det kommer till arbetstiden kör vi fortfarande omkring i gamla hjulspår. När vi i studien har undersökt både positiva och negativa effekter med arbetstidsförkortning så kan det bli lättare att ta den diskussionen, säger hon.
På vissa arbetsplatser kanske 4-dagarsveckan redan är ett faktum, bara att den döljer sig bakom oeffektiva möten, distraktioner och outnyttjade teknik, menar hon. Personligen tror Anna-Carin Alderin att idén om kortare arbetstid kommer att växa i aktualitet.
– Det känns som ett naturligt steg med tanke på teknikutvecklingen och den arbetsrelaterade stressen och ohälsan, men jag vet inte hur lösningarna kommer att se ut. Därför är det viktigt att titta närmare på frågan om arbetstidsförkortning, hur organisationer kan laborera med den och vilken effekt den får, säger hon.
Du har arbetat länge på Ikea. Funkar arbetstidsförkortning där?
– Ja, jag vet att det görs olika tester med kortare arbetstider inom Ikea, bland annat på varuhus. Jag tror att alla organisationer kan närma sig denna fråga, till exempel genom att titta på effektiviteten i sina processer och metoder.