Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Balans och hälsa

Utdraget hemarbete ger psykisk ohälsa

Publicerad

Under hösten har man kunnat se en markant ökning av sjukskrivningar för både fysiska och psykiska besvär. Långvarigt hemarbete pekas ut som förklaring. ”Den psykiska ohälsan har aldrig varit så hög som idag under de år Previa fört statistik över ohälsa på Sveriges arbetsplatser.”

I statistik från företagshälsoföretaget Previa kan man utläsa en ökning av antalet sjukskrivningar under början av augusti och den har fortsatt under sex veckor in på hösten. Det gäller såväl fysiska som psykiska besvär.

När det gäller psykiska besvär har ohälsan inte varit på dessa höga nivåer sedan Previa började mäta. Och förklaringen är det utdragna hemarbetandet som många hamnat i.

— Många förväntade sig att den svåra situationen på arbetsplatserna och det utbredda arbetet hemifrån skulle vara relativt temporärt. Men det har nu övergått i ett långdraget tillstånd som innebär utökade utmaningar för arbetshälsan, säger Maria Steneskog Nyman, talesperson i beteendevetenskapliga frågor på Previa.

Sjukfrånvaro kan naturligtvis bero på flera saker men en gemensam nämnare som Maria Steneskog funnit är just att många tvingats anpassa både arbetsmiljö och social liv till villkoren som gäller under pandemin.

Publicerad