Oroliga tider ställer nya krav på både arbetsgivare och medarbetare. När vi inte längre träffas i samma utsträckning är behovet av tydlighet och kommunikation ännu större än vanligt. Orosmoln som risken för ohälsa och arbetslöshet färgar mångas upplevelse av den gångna våren, och man har inte kunnat luta sig mot en trygg jobbrutin.

Men trots pandemin, eller kanske på grund av den, känner medarbetare ett stort förtroende för sina närmaste chefer. Och förtroendet för företagsledningen har till och med ökat markant sedan förra året. Det framgår av den årliga undersökningen Orvesto Näringsliv som tas fram av Kantar Sifo.

Enligt undersökningen är den arbetande befolkningen mer engagerad, känner större stolthet och är mer benägna att rekommendera sin arbetsplats till andra.

— Från alla våra tidigare mätningar vet vi att det framförallt är förtroendet för ledningen och en tydlig riktning i arbetsprocesserna som skapar delaktighet och engagemang, säger Katarina Önell, seniorkonsult på Kantar Sifo. Plus att det är väldigt viktigt att sunda värderingar reflekteras i det dagliga arbetet, då läggs också en grund för delaktighet och samarbete. Allt detta har krisen hjälpt oss att göra. Kris och utveckling har gått hand i hand.

HR- och personalansvarig har haft en tung vår, bland annat med att hantera förändrade arbetssätt, neddragningar av arbetsstyrkan och sjukfrånvaro. Men det går att hitta ljuspunkter även i en pandemi.

— Pandemin är en av vår tids stora utmaningar och tragedier, men i likhet med andra kriser har den också startat en våg av förändringar, säger Lena Bjurner, vd och generalsekreterare på Sveriges HR Förening. Den har accelererat digitaliseringen, vilket har skapat nya möjligheter och arbetssätt. Samtidigt ställer detta också krav på ett mer transparent, innovativt och mänskligt ledarskap, vilket vi nu ser positiva resultatet av.

Lena Bjurner anser att HR bör ha en nyckelroll i arbetet med att ta oss ur krisen.

— Framöver tror jag att det är helt avgörande att HR ges både utrymme och mandat för att säkerställa att organisationer både kan återhämta sig och växa.