Fler bolag vill ha kollektivavtal. Så löd rubriken i ett inslag från Sveriges Radio Ekot i somras, som även refererades i övrig media.

Den lite yxiga termen kollektivavtal beskriver en överenskommelse om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på en arbetsplats. Enkelt uttryckt ett förmånspaket som reglerar frågor kring sådant som lön, semester, uppsägningstid och pension.

Under pandemin har företag, som tidigare inte upptäckt behovet, tecknat kollektivavtal och därmed blivit medlem i en arbetsgivarorganisation. ”En stor del av de nya företag som blivit medlemmar finns inom innovationsrika tjänsteföretag, som tidigare valt att stå utanför men som nu ser nyttan av att vara med”, berättar arbetsgivarorganisationen Almegas vd i Ekoinslaget.

Det är lätt att förstå varför. Gemensamt förhandlade försäkringar och pensionsplaner ger, som ett konkret exempel, mer pang för pengarna. Framför allt blir kollektivavtalets ordning och reda – med dess trygghet och förutsägbarhet – extra angeläget när omvärlden skakar till.

Akavias ordförande om specialisters roll i historien

På samma sätt har pandemin lett till att fler söker medlemskap i fackliga organisationer och a-kassor. Bara för Akavias del har tusentals akademiker de senaste månaderna insett det kloka i att organisera sig fackligt tillsammans med professionskollegor. Kanske är det arbetskamraten på stolen bredvid som nu gjort slag i saken?

Att försäkra sig själv på arbetsmarknaden – och sin inkomst – har för många blivit minst lika angeläget som att försäkra bil eller bostad. Somliga lockas av att handfast engagera sig för att förbättra villkoren på arbetsplatsen. Andra har fått upp ögonen för de användbara medlemsförmåner som kan möjliggöra nästa jobbkliv efter pandemin.

Oavsett anledning för den enskilde har det blivit naturligt att vara med i ett starkt fackligt professionsförbund. Tack för att också du gjort det valet. Och sprid gärna ordet så blir Akavia än starkare som förhandlingspart, professionsföreträdare och leverantör av medlemsnytta.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.