Petra Lindfors har forskat om stress i 25 år. Framför allt har hon undersökt skärningspunkterna mellan stress, hälsa och välbefinnande i olika miljöer: på arbetsplatsen, i hemmet och på olika utbildningar.

- På senare tid har jag jobbat mycket med olika verksamheter för att förstå välbefinnande både på organisationsnivå och individnivå i syfte att främja till exempel välmående organisationer som är produktiva.

Arbete i hemmet luckrar upp gränserna
Hennes avhandling från 2002 fokuserade på olika aspekter av stress, hälsa och välbefinnande bland distansarbetande kvinnor och män.

- Det är olika stressorer, alltså utlösande faktorer, som orsakar stress i hemmet och på jobbet. I hemmet kan det vara allt från planering av måltider till familjeproblem, på jobbet kan det exempelvis vara teknik som strular eller en kontrollerande chef, säger Petra Lindfors.

- Pandemin var ett tydligt exempel på hur våra stressorer från arbetsplatsen övergick till hemmet och att gränserna luckrades upp mellan de båda miljöerna.

Separera arbete och ledig tid
Enligt Petra Lindfors är det bra att fokusera på en sak i taget. Både i det stora - att arbeta eller vara ledig - men även att under en arbetsdag fokusera på en sak i taget.

- Även om vi tycker att vi är duktiga på att dra gränser så är det svårt. Inom kunskapsintensiva yrken kan man hela tiden fundera på hur olika frågor kan utvecklas och tas vidare. Det innebär att vi redan har en överföring av det kognitiva eller mentala arbetet som vi tar med oss hem.

- Visst kan man arbeta hemma och släppa arbetet efter arbetstid, det behöver inte vara vattentäta skott, men det kan vara svårare, säger Petra Lindfors.

När blir stressen ett problem?
Att arbeta väldigt mycket och intensivt under en kortare period är vanligtvis inget problem. Kortvarigt stresspåslag är oftast positivt och främjande – vi kan bli mer skärpta och fokuserade på arbetsuppgiften. Men om vi inte kan varva ner efter en sådan period och det pågår över tid kan det bli farligt.

- Det finns ingen magisk gräns för hur lång en sådan period kan vara. Det kan vara någon vecka, några veckor eller några månader, säger Petra Lindfors.

Hur väl vi kan hantera stress är alltså väldigt individuellt och kan bero på många saker: Vad vi har i bagaget, vilka resurser i form av kunskap och erfarenhet vi har, hur flexibla vi är i vår familjesituation och i vilken fysisk form vi är; det är ett samspel mellan arv och miljö

Brist på återhämtning riskfaktor

- Det som verkar vara centralt är bristen på ordentlig återhämtning. Det leder till en långvarig aktivering och att kroppen hela tiden mobiliserar resurser, säger Petra Lindfors.

- Återhämtningen behöver inte vara att vi sover, det finns mycket annat vi kan göra. Till exempel att träna, umgås med vänner och bekanta. Helt enkelt att göra något annat som inte är arbetsrelaterat så att man kan släppa jobbet och gå ner i varv.

Hur vet man om man är för stressad?

- Det är att vi börjar få olika symptom - som också kan variera mellan människor. En del får ont i huvudet, andra får magbesvär, svårt att sova eller vaknar tidigt och grubblar på jobb, får svårt att koncentrera sig, blir lättretliga. Då gäller det att veta hur man brukar vara vanligtvis för att kunna reflektera över om det kan vara stressrelaterat, säger Petra Lindfors.

- Alla kan ju ha dåliga dagar, men om det pågår över tid är det väldigt tydliga kroppsliga signaler på stress.

Vad ska man göra om man upplever för mycket stress?

- Fundera på hur din situation ser ut. Både på jobbet och utanför arbetet. Har det hänt något i privatlivet? Har du fått en arbetsuppgift som du inte kan hantera?

- Om det är något med jobbet behöver du ta upp det med din chef och förklara att arbetssituationen inte fungerar. Men arbetsgivaren kan inte lösa allt. De vet inte vad vi prioriterat bort och vad vi behöver utanför jobbet, så det är ett gemensamt ansvar, säger Petra Lindfors.

Variation i tillvaron
Även om du får en minskad arbetsbörda på jobbet är det viktigt att se över vad du gör på fritiden. Om träningen har fått stå tillbaka under en tid kan du återuppta det. Om du inte haft så mycket tid för familj och vänner kan du börja umgås mer med dem. Behöver du mer ensamtid kan du försöka få in det i högre utsträckning.

- Tänk inte bara på vad du kan ta bort, utan även vad du kan lägga till för att öka din livskvalitet. Det viktiga är att få variation i tillvaron och fylla ut tiden med annat än jobb.

5 tips för att förhindra stress och utbrändhet

  1. Tänk på din helhetssituation. Ha en realistisk bild av vad du klarar både på jobbet och på fritiden.
  2. Ha ett varierat liv utanför jobbet. Gör saker du mår bra av och som ger energi. En rikare fritid gör det också enklare att släppa jobbet efter arbetstid.
  3. Prioritera sömn och någon slags fysisk aktivitet. Båda är centrala för att du bättre ska kunna hantera stress.
  4. Se till att ha ett jobb du trivs med större delen av tiden – och en chef som månar om medarbetarna.
  5. Om du jobbar hemma kan det vara svårare att släppa jobbet när arbetsdagen är slut. Det är då extra viktigt att medvetet skilja på arbetstid och fritid.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.