Det kan nästan låta som en självmotsägelse: vad har egentligen fysisk träning med arbetslivet att göra? Men faktum är att fysiska träningsmodeller på arbetsplatserna kan leda till bättre produktivitet, ökad arbetsglädje och minskad sjukfrånvaro. Detta skriver idrottsläkaren Erland Colliander och arbetsfysiologiprofessorn Carl Johan Sundberg i boken Chefshälsa – för fysiskt aktiva arbetsplatser.

Erland Colliander–  Det är idag allmänt känt att fysisk träning ger bättre hälsa, minskad stress och stärkta kognitiva funktioner, som har att göra med hjärnans förmåga att ta in och processa information, säger Erland Colliander och fortsätter:

–  Ergonomi är viktigt, men jag vill påstå att man får ännu större effekter om man kombinerar ergonomiska åtgärder med vettig friskvård, som jag översätter till en rimlig mängd fysisk träning. Det är stora delar av arbetslivet som är i behov av detta: de som har fysiskt tunga jobb, stillasittande eller stressiga jobb. 

Läs även: Nya vanor som håller i längden

Diskussionen om att fysisk träning är bra för hjärnhälsan fick ett stort uppsving i och med läkaren Anders Hansens omtalade bok Hjärnstark som släpptes 2018. Trots detta lyser de fysiska träningsmodellerna med sin frånvaro på många arbetsplatser samtidigt som en betydande andel av de anställda inte tar ut sina friskvårdsbidrag. 

–  Cheferna har redan så många bollar i luften att de inte har tid att ta tag i hälsofrågan. Många ledningsgrupper ser friskvårdsbidraget som en kostnad bland andra, trots att de heller inte är så medveten om dess verkliga effekt. Det är nästan som att friskvårdsbidraget är ett sätt för  arbetsgivare att köpa sig fria från sitt dåliga samvete, medan hälsofrågan på arbetsplatsen hamnar i skymundan för andra verksamhetsfrågor, säger Erland Colliander.

Läs även: Otillräcklighet är en hälsorisk

Andelen svenskar med en hälsofarligt dålig kondition har fördubblats under de senaste 30 åren enligt statistik i boken. Erland Colliander hoppas därför på att fler arbetsplatser ska införa strukturerade träningsprogram på arbetstid, vilket inte bara skulle gynna medarbetarnas generella hälsa utan också deras arbetsförmåga.

–  Små förändringar, det vill säga att gå från ingen till viss träning, kan ofta ge stora positiva hälsoeffekter. Det kan handla om en sådan enkel sak som att promenera till och från arbetsplatsen varje dag i stället för att ta bilen. 

Läs även: EKG-mätare ska minska stressen

Så kan chefer bidra till mer motion och träning på arbetsplatsen – 8 tips:

 1. Ställ hälsofrågan
  ”Vi försöker uppmuntra arbetsgivare till att även ta upp frågor om hälsa och fysisk aktivitet på medarbetarsamtalen, utöver de vanliga frågorna om lön och utvecklingsmöjligheter. Här handlar det inte om att du ska argumentera för att en överviktig medarbetare ska banta, eller liknande. Det handlar istället om att du ska undersöka medarbetarens vilja till förändring, locka fram motivationen och försöka stötta personen i att bli mer fysiskt aktiv – även på arbetstid. Skapa i sådana fall utrymme och möjlighet för kortare promenader eller träningspass. Om medarbetaren inte är intresserad av detta bör du dock respektera den personliga integriteten.”
 2. Du kommer att möta motstånd
  ”Alla som har infört hälso- och träningsprogram på arbetsplatser säger samma sak – att det alltid finns några som inte vill medverka och att vissa till och med slutar. Därför är det bra att ha tålamod. Ofta brukar fördelarna med fysisk rörelse i form av bättre sömn, mindre stress och bättre hälsa tala för sig själv. Däremot tycker jag inte att man ska tvinga någon som inte vill, utan det är istället viktigt att nå en kritisk massa av deltagare som kan inspirera alla som är mer skeptiska. Många tänker att hälsoprogram handlar om att alla anställda ska kunna springa ett maraton, men det är inte frågan om det utan om exempelvis promenader och enkla övningar för styrka.”
 3. Var ett föredöme – men gå inte till överdrift
  ”Om du som chef motionerar och tränar kan du dela med dig av dina positiva erfarenheter och uppmuntra medarbetarna till att följa med, vilket kan skapa nya normer på arbetsplatsen och nya samtal i fikarummet. Om du är en elitmotionär kan det dock vara bra om du lägger band på dig själv, eftersom pratet om alla dina stordåd kan skapa en större barriär hos medarbetaren som är inaktiv.”
 4. Sätt av arbetstid för träning
  ”Många arbetsgivare drar sig för att tillåta träning på arbetstid eftersom de anser att det blir en arbetstidsförkortning, samtidigt som budgeten är knapp, leveranskraven tuffa och situationen ansträngd i många organisationer. Det finns dock svensk forskning som visar att träning ökar produktiviteten, trots att arbetstid går förlorad. Alla organisationer har dock olika möjligheter att införa fysisk träning på arbetstid.”
 5. Dela upp träningen
  ”Säg att du som chef eller arbetsgivare har gett dina medarbetare möjlighet att träna en timme i veckan på betald arbetstid. Då är det ofta klokare att dela upp timmen på fem kortare pass utspridda över veckan. På det sättet får medarbetaren åtminstone viss träning även om hon/han missar något av de kortare passen, medan risken för 100-procentig frånvaro ökar om det bara hålls ett entimmespass i veckan. Det behöver inte handla om avancerad träning utan räcker med exempelvis pausgympa. En personlig tränare kan ge råd kring vilka övningar som passar deltagarna bäst.”
 6. Inred ett träningsrum
  ”Du behöver förstås inte bygga ett gym på arbetsplatsen, men det är smart att skapa ett specifikt rum inom eller i närheten av verksamheten där ni har viss träningsutrustning, exempelvis pilatesbollar, gummiband och kanske någon skivstång. Det är ett smart sätt för att minska hindren till fysisk aktivitet, eftersom tidsbrist är en ständigt återkommande förklaring till varför många missar att träna.”
 7. Extra viktigt för stillasittare
  ”Många sitter mycket under dagarna, har tajt mellan mötena och är så pass stressade att deras näsa nästan snuddar vid skärmen framför dem – samtidigt som de kanske också sitter mycket på fritiden och även när de färdas till och från jobbet. På arbetsplatser med mycket stillasittande är det viktigt att med jämna mellanrum få in fysisk rörelse för att få igång blodcirkulationen och energiomsättningen, vilket även gynnar de kognitiva funktionerna och därmed arbetsförmågan. Här kan man exempelvis samla arbetsgruppen för en promenad på tjugo minuter och några enklare övningar för att stärka och mjuka upp nacke, axlar, ländrygg och höfter.”
 8. Det kan vara okej att luras
  Jag känner till en chef som är duktig på svampar och som bjöd ut arbetslaget på en svamppromenad i skogen. Om chefen i stället hade sagt att gänget ska gå på en powerwalk så hade gensvaret inte varit lika positivt.”

Klicka här för att läsa mer om boken.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.