Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Covid

Återgång till egna rum efter covid-19?

Publicerad

Uppdaterad

Öppna och aktivitetsbaserade arbetsplatser är närmast norm på arbetsplatser i Sverige. Men kommer det att ändras nu om man börjar räkna på smittorisk och sjukkostnader?

Enligt Arbetsmiljöverket tyder det mesta på att smittorisken är lägre om man har ett eget kontor, jämfört med delade rum eller stora kontorslandskap. Så är vi på väg tillbaka till egna småkontor? Ja, det återstår att se. Det finns ju både för- och nackdelar med kontorslandskap, och de minskar lokalkostnaderna.

– Det är ju ingen hemlighet att ekonomiska skäl ligger bakom. Men man har definitivt inte räknat in smittoaspekten i kalkylen och risken för sjukfrånvaro, säger Björne Olsson, chef för enheten för kemi, mikrobiologi och toxikologi på Arbetsmiljöverket i en intervju i tidningen Du och Jobbet.

Han tror att man från och med nu kommer att räkna in smittorisken i kontorsmiljön och koppla den till kostnaden för sjukfrånvaro.

Därmed bekräftas bilden av som bland annat lyftes fram i en debattartikel i Dagens Samhälle i våras. Där argumenterade kontorsinredningsföretaget DPJs vd Peter Johansson för att smittspridningen ökar i kontorslandskap. Han stödde sig på en undersökning som han låtit PFM Research genomföra i januari i år, alltså innan coronapandemin hade letat sig in i det allmänna medvetandet i Sverige.

”Att smittspridning skulle vara en faktor i utformningen av kontor har nog få tänkt på fram tills nu. En undersökning visar att personer som sitter i kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor uppger att de i högre grad blir smittade av sina kollegors sjukdomar. 42 procent i aktivitetsbaserade kontor och 39 procent i kontorslandskap svarar ja på frågan om de smittats av kollegor, jämfört med 29 procent som har eget rum.” Det skrev han i Dagens Samhälle.

Sitter man ändå i ett kontorslandskap bör man följa de försiktighetsrekommendationer som finns, anser Björne Olsson på Arbetsmiljöverket. Det kan vara att hålla avstånd och tvätta händerna. Men också att inte tränga ihop sig i dåligt ventilerade mötesrum.

– Ofta sitter man fler i rummet än vad ventilationen är tänkt för.

Mer information om smittspridning och arbetsmiljö finns här.

Publicerad

Uppdaterad