När många länder drabbas av en kris är det inte bara den nationella kriskommunikationen som måste fungera. I en pandemi som den vi nyss genomlevt, ställs höga krav på att kommunikationen fungerar även mellan länder. Därför inleds det internationella forskningsprojektet Decipher som ska undersöka hur myndigheter och medier påverkade människors förmåga att skydda sig mot covid-19 i sju olika länder: Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA.

Svensk representant i projektet är Bengt Johansson, till vardags professor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, vid Göteborgs universitet.

– Det är inte ofta, som tur är, en kris drabbar många länder samtidigt, säger Bengt Johansson. Men det gör att vi kan jämföra hur väl makthavare, myndigheter och medier har lyckats med kriskommunikation. På så sätt kommer vi till nästa kris ha större förståelse för hur olika politik- och mediesystem påverkar medborgarnas möjligheter att skydda sig under en kris.

Bengt Johansson räknar med ett stort internationellt intresse för hur Covid19-pandemin hanterades i Sverige.

– Jag hoppas att jag kan bidra med kunskap om det svenska fallet, inte minst eftersom den svenska strategin att hantera covid-19 blev internationellt omtalad både positivt och negativt.

Om Decipher-projektet

Decipher är ett internationellt forskningsprojekt som genomförs av Technische Universität Ilmenau och det tyska federala institutet för riskbedömning (BfR).

Projektet ska analysera och jämföra risk- och kriskommunikationen från statliga myndigheter och medier i sju länder under covid-19-pandemin.

2021-2024 samlar och analyserar forskare från Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA data för att dechiffrera pandemins offentliga sfär och dess inverkan på befolkningens förmåga att skydda sig mot covid-19.

Projektet finansieras av den tyska forskningsstiftelsen (DFG) med cirka 1,8 miljoner euro.