Sedan coronapandemin slog till med full kraft mot Sverige har Apoteas omsättning ökat kraftigt.

– Vi har haft hur mycket som helst att göra. E-handeln med apoteks­varor har i princip fördubblats. Redan under våren var det flera anställda som slog i övertidstaket för hela året. Jag tror
aldrig att jag själv har arbetat så mycket i hela mitt liv som jag har gjort i år. Vi har anställt cirka 200 personer, framför allt i vårt lager
i Morgongåva väster om Uppsala, säger Pär Svärdson. 

Under våren lånade även Apotea in permitterad personal från krisande företag för att klara trycket. 

– Grupper som tidigare inte handlat apoteksvaror på nätet i speciellt stor utsträckning, till exempel pensionärer, har börjat göra det. Det gäller inte minst män.

Under de senaste två decennierna har en allt större del av detalj­handeln flyttat ut på nätet. Coronapandemin har förstärkt den utvecklingen.

– Människor är oroliga för sin hälsa, vilket gör att det säljs mer apoteksvaror. Men i stället för att gå till ett fysiskt apotek som man gjorde tidigare, går man nu till ett nätapotek. Det innebär dubbel effekt för nätapoteken, säger Pär Svärdson.

– När det gäller försäljningen av exempelvis av barnvagnar har kanske inte den totala volymen ökat. Men den som ska köpa en barnvagn eller något annat till sitt barn vill kanske inte stå och trängas i affärer. I stället väljer man att handla på nätet. På det området är alltså den totala försäljningen ganska så ganska oförändrad, däremot är kanalen förändrad.

Kommer det att hålla i sig även efter corona?

– Även om den underliggande trenden för den fysiska detalj­handeln är nedåtgående kommer säkert en del kunder att återvända. Frågan är om det är 20, 50 eller 70 procent som går tillbaka. 

– På ett kvartal tog den strukturförändring som redan var i gång ett fem år långt kliv. Det är år som är förlorade för detaljhandeln. I till exempel USA har utvecklingen gått ännu längre. Där står redan köpcentrum tomma.

Mer distansarbete och krav på social distansering, ibland även isolering, har även lett till ett kraftigt uppsving för videokonferenstjänster som Zoom och Microsoft Teams. Trafiken i nätverken har ökat dramatiskt, vilket åtminstone på sikt är till gagn för telekom­företag som Ericsson. Digitaliseringen har tagit ett enormt steg framåt i coronakrisens spår. Nya affärsmöjligheter har vuxit fram. 

– Vår kommersiella tjänst Crowd insight har fått ett nytt användningsområde genom vårt samarbete med Folkhälsomyndigheten. Anonymiserad och aggregerad data gör det möjligt att förstå hur grupper av människor rör sig i samhället. Det ger viktiga insikter i arbetet med att bromsa smittspridningen och gör att man kan fatta snabbare beslut om eventuella åtgärder, säger Daniel Stark som är strategi- och affärsutvecklingschef på Telia.

– Vi har även kunnat hjälpa kommuner och skolor med uppkoppling och tjänster för distansundervisning. Vi för dialoger med vårdgivare kring till exempel distansvård och videomöten med patienter för att lätta på trycket inom vården och frigöra tid till att hjälpa fler.

Pär Svärdson kan också se andra branscher som i grunden har förändrats av coronapandemin.

– Biobesöken till exempel, var på väg nedåt redan tidigare. Men pandemin har gjort att ännu fler har skaffat abonnemang på HBO, Netflix och andra streamingtjänster och lärt sig ett nytt beteende. Jag tror att det gör det blir svårt för bion att komma tillbaka. 

Konsekvenserna av covidpandemin för arbetslivet

Ökat distansarbete. Högre arbetslöshet. Snabbare teknikskifte. Nya sätt att konsumera. Lågkonjunktur.

Det är bara några kon­sekvenser av coronapandemin, förutom tusentals sjuka och avlidna. Vad mer kan vi förvänta oss av åren framöver? Granskningen om covidpandemins effekter på arbetslivet publicerades i september 2020. 

Coronans påverkan på arbetslivet

Ökade förutsättningar för hemmaarbete

Coronaskulden sätter press på rättsväsendet

Kriser – en potentiell grogrund för innovation

Branscherna som blomstrar i coronakrisen

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.