Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Diskriminering

Forskning om nätmobbning prisad

Publicerad

Malmöforskares avhandling om digital mobbning i arbetslivet belönas med Årets HR-forskningspris 2020. ”Arbetsledare är mer drabbade än andra, och den arbetsrelaterade nätmobbningen kommer att öka”.

Sveriges HR-förening har beslutat att ge priset till Rebecka Cowen Forssell, fil. dr i urbana studier vid Malmö universitet, med följande motivering:

”Rebecka Cowen Forssells avhandling ”Cyberbullying” belyser ett aktuellt och växande problem i arbetslivet – mobbning via digitala kanaler. Med en bred interdisciplinär ansats som integrerar urbana studier, organisationspsykologi och sociologi belyser avhandlingen cybermobbningens mångfacetterade karaktär och konsekvenser.”

I samband med att avhandlingen lades fram förutsåg Rebecka Cowen Forssell en ökning av arbetsrelaterad nätmobbning. Att mobbningen sprider sig i digitala miljöer och att hemmet inte längre är en skyddad zon mot arbetsrelaterad mobbning. Hon fann också att mobbning via epost är mer subtil, ofta passivt genom exkludering, medan mobbning via sociala medier är mer öppet aggressiv.

– På sociala medier finns en gråzon om vem användarna representerar när de kommunicerar med kollegor. Kommunikationen på e-post verkar i större grad hålla sig till de sociala normerna på arbetet, sa Rebecka Cowen Forssell i en intervju i tidningen Personal och Ledarskap i samband med att avhandlingen lades fram.

Nya offer och förövare

I Rebecka Cowen Forssells avhandling framgår också att digitaliseringen förändrar maktförhållandet på arbetsplatser. Det har fört med sig att fler personer i arbetsledande ställning utsätts för kränkningar via nätet.

Hon fann bland annat att fler personer i arbetsledande positioner än icke arbetsledande positioner är utsatta för cybermobbning.

”Detta antyder att digital kommunikation påverkar maktdynamiker och möjliggör för personer i formellt lägre positioner att mobba en chef”.

 

 

Rebecka Cowen Forssell är fil. dr. i Urbana studier och forskar vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) samt institutionen för Urbana studier, Malmö universitet.

Publicerad