Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Diskriminering

Sexuella trakasserier på jobbet fördubblar risken för självmord

Publicerad

Personer som utsätts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats löper dubbelt så stor risk att begå självmord jämfört med andra. Det framgår av ny studie från Stockholms universitet, som publicerats i British Medical Journal.

Det har länge varit känt att sexuella trakasserier på arbetsplatser är en faktor bakom stress, sjukskrivning, depression, ångest eller andra typer av psykisk ohälsa. I en ny rapport belyses sambandet mellan sexuella trakasserier på arbetsplatser och självmordsförsök och självmord.

Studien visar att risken för självmordsförsök och genomförda självmord är dubbelt så hög inom gruppen som utsatts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Resultaten inom den utsatta gruppen skiljer sig inte mellan män och kvinnor.

Arbetsrelaterade sexuella trakasserier kan vara en viktig riskfaktor för självmord och självmordsförsök, säger Linda Magnusson Hanson vid Stressforskningsinstitutet vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet som lett studien.

Åtgärder kan rädda liv

– Denna forskning ger ökat stöd för att en dålig social arbetsmiljö kan bidra till allvarliga hälsokonsekvenser. Forskningen tyder på att arbetsplatsinterventioner skulle kunna bidra till självmordsprevention. Mer kunskap behövs emellertid om vilken typ av organisatorisk och sociala arbetsmiljö som kan bidra till att förebygga arbetsrelaterad sexuella trakasserier och vi kan inte utesluta att det finns andra bakomliggande faktorer som skulle kunna förklara sambandet, säger Linda Magnusson Hanson.

Publicerad