Kombinationen av snabbt ökad datorkapacitet, större bandbredd och sänkta kostnader har förändrat förutsättningarna för näringslivet på många sätt. En av de konkreta effekterna är att behovet av att äga hårdvara – och i viss mån kompetens – har minskat markant. Istället för att investera i servrar och egen it-personal kan företag välja att de köpa in mjukvara och de tjänster som behövs som datadrivna lösningar, till exempel från någon av de digitala plattformar som har vuxit fram.

 

Joakim Wenberg– Teoretiskt sätt borde det vara mindre företag som har den största potentialen att dra nytta av detta. De har möjligheter att använda sitt kapital direkt för att driva verksamhet och kan skala upp betydligt snabbare än tidigare, säger Joakim Wernberg, forskningsledare för Digitalisering och teknikpolitik vid Entreprenörskapsforum, som skrivit rapporten ”Bland moln och plattformar – En kartläggning av hur datadrivna tjänster förändrar ekonomin”.

 

Företag – oavsett storlek – kan dessutom börja använda exempelvis avancerade AI-baserade tjänster utan att själva ha vare sig den teknik eller kompetens som krävs för att bygga dessa tjänster, konstaterar han. Det eliminerar visserligen inte behovet av digital kompetens, men förändrar det.

 

– Det är också många andra möjligheter som öppnas, bland annat tillgång till både en bredd av marknader och en synnerligen nischad marknadsföring.

 

Men den nya situationen för också med sig olika typer av utmaningar. Till att börja med förstås säkerhetsrisker. Samtidigt som det är viktigt att förvissa sig om tillräcklig säkerhet i de datadrivna tjänster som företaget använder, erbjuder många plattformar och molntjänstleverantörer säkerhetslösningar som vore kostsamma att bygga upp på egen hand, i synnerhet för små företag.

 

En annan utmaning är att det är en betydande andel av dagens företag som är beroende av plattforms- eller molntjänster för att bedriva sin verksamhet, något som framgår av rapporten.

 

– Genom de här tjänsterna förändras relationer, flöden och beroenden mellan olika företag på ett sätt som har en tydlig påverkan på företagens affärsverksamhet, enligt vad de uppger själva. Dessa relationer skiljer sig från vanliga leverantörskedjor eftersom det inte handlar om att tillverka något och skicka vidare i en sekventiell produktionsprocess. Istället innebär datadrivna tjänster kontinuerlig tillgång till de verktyg som används i företagets produktionsprocess. Andelen ömsesidiga beroenden mellan företag i näringslivet ökar, konstaterar Joakim Wernberg.

 

Men möjligheterna överglänser utmaningarna, och mjukvarubaserade och datadrivna tjänster kommer helt klart att fortsätta breda ut sig och finnas med i allt fler sammanhang. Det finns dock några hinder för att företag ska öka sin användning av plattforms- och molntjänster, bland annat kompetensbrist, menar han.

 

– Exakt vilken kompetens som kommer att vara mest värdefull framöver är svårt att sätta fingret på, eftersom vi fortfarande är mitt inne i en experimentfas av digitalisering. Något många företag efterfrågar i dag är kombinationen av tillräcklig teknisk kompetens och kunskap om tillämpningen, det vill säga förståelse för branschen, regelverk som måste följas och affärsmodeller. Det finns för närvarande ett glapp i flera branscher mellan de som kan tekniken och de som förstår den kontext i vilken tekniken ska användas.

 

Digitaliseringen för samtidigt med sig att en del av de tjänster som blir utbredda kan omvandlas till kompetenser.

 

– Den här utvecklingen mot mjukvarubaserade datadrivna tjänster, snarare än att varje företag utvecklar sina egna lösningar, bidrar också till framväxten och koncentrationen av nya kompetensbehov. Man kan till exempel bli certifierad i Sales Force, vilket är en kompetens som är värdefull för flera olika företag som använder de tjänsterna. De allra mest populära tjänsterna fungerar som ett slags standarder för kompetens.

 

En het fråga kring hur den digitala utvecklingen kommer att påverka jobben är vilken roll AI kommer att ha i arbetslivet – och vilken roll vi människor ska ha.

 

– I grund och botten är AI:s styrka att hantera uppgifter som det går att hitta mönster eller rutiner i. Men tekniken är ett komplement till mänskligt arbete. Vissa jobb kommer att försvinna eller tillkomma, men den långt viktigare effekten av utvecklingen är att nästan alla jobb kommer att förändras. Ett jobb är en samling uppgifter, och hur vi sorterar uppgifter till jobb är på väg att förändras. En AI kommer sannolikt inte att ta ditt jobb, men människor som kan använda AI i sitt arbete kommer sannolikt konkurrera ut de som inte lärt sig de nya verktygen, säger Joakim Wernberg.

Läs mer och ladda ner rapporten.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.