Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Distansarbete

Efter pandemin får Spotifys anställda jobba var de vill

Publicerad

Vill du jobba hemma eller på kontor? Spotify ska erbjuda sina anställda möjlighet till distansarbete även efter coronapandemin. Akavia Aspekt har intervjuat Katarina Berg, global HR-chef på streamingjätten.

I februari lanserade Spotify ett nytt upplägg för distansarbete som går ut på att musikjättens cirka 7000 anställda får arbeta var de vill – även efter att pandemin är över och samhällena åter har öppnat upp. Katarina Berg, global HR-chef på Spotify, berättar för Akavia Aspekt att bolagets grundare och vd Daniel Ek sedan flera år har haft planer på att införa ett mer organiserat distansarbete. Spotify har även tidigare testat ”distribuerat arbete” i mindre omfattning, men i och med pandemin fick arbetssättet en påtaglig skjuts framåt. 

– Före pandemin prövade vi distribuerat arbete i små steg och under det senaste året, när alla har tvingats till att jobba hemifrån, har vi samlat på oss mycket kunskap. Vi inför nu en permanent möjlighet till ”work from anywhere” utifrån övertygelsen att arbete är något man utför, inte en plats man åker till, säger hon.

Det nya upplägget, som alltså heter Work from anywhere, ger medarbetarna ett par alternativ. Den som väljer hemmamixen arbetar i huvudsak på distans och övrig tid på kontor medan kontorsmixen bygger på omvänt format – merparten av arbetstiden på kontor och resten på distans. Den exakta fördelningen är inte huggen i sten utan det är något som individen bestämmer i dialog med sin chef och sitt team. Inom ramarna för dessa varianter är det också möjligt för de anställda att arbeta enbart på kontor eller på distans. Medarbetarna behöver välja ett arbetssätt ett år i taget eftersom bolaget ska kunna planera sina lokaler, men de anställda får också skifta upplägg längs vägen. Just nu har 60 procent av personalstyrkan valt kontorsmixen medan övriga har valt hemmamixen.

– Vi har i enkäter sett att medarbetarna uppskattar den frihet och flexibilitet som det forcerade distansarbetet ändå har medfört det senaste året. Man uppskattar att inte behöva åka till ett kontor varje morgon och tycker om att få möjlighet att planera sin dag mer självständigt – vissa dagar kanske man inte orkar åka till ett kontor utan vill arbeta medan man skrotar runt hemma i mysbyxor. Med den flexibiliteten blir det enklare att få till livspusslet, särskilt för föräldrar. Vi har jobbat med frihet under ansvar tidigare men nu blir det mer dokumenterat, säger Katarina Berg.

Spotify har det senaste året utfört löpande mätningar som visar att produktiviteten och effektiviteten har varit oförändrad – eller något bättre – vid det påtvingade hemmaarbetet under pandemin. En del anställda rapporterar dock att de har upplevt sig som mindre kreativa och innovativa, och att de har mått sämre när de inte har fått träffa sina kollegor – något som var extra tydligt i början av pandemin. Frågan är då hur produktiviteten, innovationskraften och medarbetarnas hälsa kommer att påverkas på sikt av det nya och mer fria distansarbetet?

Vanligtvis börjar man med att titta på forskningen men nu finns det ingen forskning eftersom detta nu testas för första gången. Därför ska jag vara ödmjuk och säga att jag inte har svaret på den frågan. Men vi är ett bolag som alltid – oavsett om vi ska utveckla vår plattform eller nya arbetssätt – utgår från en hypotes, en dialog med våra anställda och den information som vi har vid ett givet tillfälle. Sedan gör vi alltid justeringar längs vägen. Om det visar sig att produktiviteten går ned eller att folk mår dåligt av det nya programmet så gör givetvis vi förändringar.

Katarina Berg tror att det nya upplägget kan ge bolaget en konkurrensfördel vid rekryteringar. 

– Det kommer att göra det enklare för oss att attrahera talanger som kanske tidigare har valt bort en fast anställning när de var tvungna att komma till ett kontor dagligen. Jag tror också att vi kan behålla medarbetare under en längre tid nu när de med hjälp av det nya programmet och all digital teknik kan organisera sin tid och sitt arbete på ett bättre och mer långsiktigt hållbart sätt, säger hon.

Spotifys 74 kontor runt om i världen har under det gångna året byggts om och anpassats för en framtid präglad av en ökad andel distansarbete. Katarina Berg betonar att det inte rör sig om ett besparingsprojekt.

  • Våra kontor ligger på de bästa lägena men nu har vi byggt om ytorna utifrån den återkoppling som vi har fått från medarbetarna. Det blir i korthet färre skrivbord, mer tysta ytor och helt nybyggda gemensamma utrymmen avsedda för samarbete, kreativitet och innovation, säger hon. 

Hur vanligt kommer det att bli med distansarbete generellt efter pandemin?

  • Det är för sensationsdrivet att påstå att vi i framtiden kommer att jobba bara på kontor eller bara på distans. Jag tror inte på ytterligheter. Snarare tror jag att en hybridmodell växer fram i Sverige och globalt. Det kommer att finnas organisationer som inte vill ge sina anställda möjligheten att jobba mer på distans med hänvisning till olika regelverk, och så vidare. Jag tror att de kommer bli mindre attraktiva som arbetsgivare jämfört med dem som har en mer flexibel inställning i denna fråga.

Publicerad