Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Distansarbete

Knappt hälften har jobbat mer hemifrån under pandemin

Publicerad

När det första pandemiåret summeras kan vi konstatera att hemarbete blivit ett betydande inslag i svenskarnas vardag. Men de flesta har inte jobbat hemifrån mer än vanligt, visar undersökning.

Synen på hemarbete har förändrats i grunden. Från ett skämtsamt: ”jobbar hemifrån fredag eftermiddag” till en livsstrategi för att undvika smitta och död.

 

Men alla kan inte styra över till mer hemarbete, ens om de skulle vilja. I en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Landshypotek Bank framkommer att 43 procent av den vuxna befolkningen har jobbat hemifrån i högre utsträckning under pandemin jämfört med tidigare år.

 

Här finns både geografiska och demografiska skillnader. I den yngre halvan av befolkningen 18–49 år är andelen som arbetat mer hemma nästan 60 procent. Och samma andel gäller för personer i storstäder med omnejd.

 

Folk trivs

Det framkom även att fyra av fem varit i sina hem mer än vanligt under pandemin. Som tur är visar det sig att nio av tio trivs lika bra eller bättre med att vara hemma jämfört med tiden före pandemin. Knappt en av tio säger sig trivas mindre bra nu än före pandemin.

 

Så vad hittar vi på när vi sitter hemma och trivs? Enligt undersökningen har tre av fem tittat mer på film och tv än under tidigare år. Fyra av tio, alltså lika många som jobbat mer hemifrån, har också lagat mat och bakat mer än vanligt. En tredjedel av befolkningen ehandlar mer än förut och en fjärdedel spelar mer dataspel än tidigare. Drygt en av fem har också fått ägna mer tid åt skolundervisning under pandemiåret.

 

 Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank som beställt undersökningen, hade förväntat sig att fler skulle ha tröttnat på hemmasittandet.

 

–  Men det här resultatet ger en annan bild: många verkar trivas hemma.

Publicerad