Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Distansarbete

Mer prat och färre sms

Publicerad

Gråhårig businesskvinna pratar i mobiltelefon Akavia Aspekt
Hur vi använder våra mobiler har förändrats sedan förra året. Pandemin och fortsatt digitalisering anges som förklaringar.

Att omställningen till distansarbete leder till mer datatrafik i mobilnäten kanske många haft på känn. Och nu finns det belägg. I en rapport från Post- och telestyrelsen för telekommarknaden under det första halvåret 2020, kan man läsa att datatrafiken i mobilnäten ökade med 31 procent, vilket är en högre ökningstakt jämfört med första halvåret 2019 då ökningstakten låg på 23 procent.

 

Vi pratar också mer i telefonerna. Under våren ökade samtalsminuterna i mobilnätet med 11 procent jämfört med våren 2019. Men det är ändå inga maratonsamtal vi ägnar oss åt. I snitt pratar vi två gånger om dagen, och samtalen varar i knappa fyra minuter.

 

Fast telefon står för en tiondel av pratet

Sammanlagt pratade vi i över 20 miljarder minuter i mobiler under våren. Det är ungefär tio gånger mer än vad vi pratade i fast telefon. Det finns 1.6 miljoner fasta telefonabonnemang i Sverige, men det antalet minskar stadigt. Antalet mobilabonnemang ökar däremot med någon procent och uppgick under våren till 14,5 miljoner.

En skillnad från tidigare är att vi inte smsar lika mycket. Under våren skickade vi i snitt 46 sms per abonnemang och månad, en minskning med 13 procent.

Corona och kopparnät

Enligt Post- och telestyrelsen är en tänkbar förklaring till trafikökningen i mobilnäten den pågående coronapandemin som inneburit att mer arbete utförts på distans och att fysiska kontakter begränsats. En annan bidragande orsak till ökningen av mobildata är att bredbandsanslutningar via det traditionella kopparnätet ersätts med lösningar via mobilnät.

 

Vill man fördjupa sig i trafiksiffror och andra telekomdata finns PTS rapport Svensk telekommarknad för det första halvåret 2020 att hämta här. 

Publicerad