Många av Akavias medlemmar har under det gångna året jobbat hemifrån på grund av covid-19. Det gör att det årliga lönesamtalet kan upplevas lite svårare än vanligt. 

– Mitt första tips: ta inte själva löne-samtalet på telefon utan genom videosamtal, om det också sker på distans, säger Sören Lundgren som är Akavias lönespecialist. Han förklarar att det vid ett sådant här möte är oerhört viktigt att kunna se den du talar med i ögonen.

– Det gör det lättare att tolka det som chefen säger, konstaterar han. 

Egentligen är det inte vad du säger under lönesamtalet som är avgörande för resultatet, utan som vanligt är det din insats under det gångna året som har störst betydelse. Och med arbete på distans blir det ännu viktigare att du som medarbetare ser till att hålla kontinuerlig kontakt med din chef för att se till att han eller hon får vetskap om vad du gör.

Sören Lundgren, lönespecialist på Akavia.

– Om det inte sker naturligt är det lätt att det försvinner bland allt annat som måste göras, så mitt tips är att lägga in en liten notis i kalendern så att du verkligen kommer ihåg att stämma av med din chef, säger Sören Lundgren.

Detsamma gäller även kontakten med kollegorna, något som också kan bidra positivt under ditt lönesamtal.

– Det är inte bara chefens arbete att hålla ihop och engagera sig i enheten, och det kommer fram om du engagerar dig i dina kollegor, säger han.

De vanligaste argumenten för att inte höja lönen

 • ”Enligt våra centrala bestämmelser kan vi inte ge dig mer i lön.”
  Sören Lundgrens kommentar: Arbetsgivaren kan hänvisa till centrala bestämmelser eller en koncernledning. Då handlar det inte längre om dig som person och du blir av med dina verktyg att argumentera. Använd chefens redskap och hänvisa till företagets lönepolicy och se vad din chef har att föra fram i det avseendet.
 • ”Flera kollegor har fått stå tillbaka löneutvecklingsmässigt under några år och nu har vi använt potten.”
  Sören Lundgrens kommentar: Vi får ofta höra att arbetsgivaren hänvisar till en lönepott.
  I våra avtal finns det inte någon lönepott. I det avseendet ska du hänvisa till avtal från förra lönesamtalet och tillägga: ”om det inte spelar någon roll vad jag gjort sedan dess så tillämpar ni inte vårt löneavtal”. 

Vill du har fler och ännu bättre argument? Kontakta Akavias lönerådgivning.

Att vara bra förberedd inför lönesamtalet är som vanligt också en framgångsfaktor. 

– Där är det egentligen ingen skillnad mot tidigare, konstaterar Sören Lundgren och fortsätter:

– Gå igenom det förra lönesamtalet och ta med gamla dokument.

Som arbetstagare bör du ha med arbetsgivarens lönepolicy – och här ser han en tydlig fördel med att lönesamtalet sker
på distans. 

– Då är det möjligt att sitta med alla dokument man behöver runt omkring sig och ta till hjälp under själva samtalet.

Läs också: Så fungerar ett förstärkt lönesamtal

Lars-Johan Åge, författare till boken Happy-happy: fem steg att komma överens med vem som helst, har samarbetat med polisens gisslanförhandlare både i Sverige och USA. Han menar att din inställning till chefen och samtalet är helt avgörande.

Läs också: Sälj dig inte för billigt - förhandla istället!

– Det finns en gyllne regel: den som snackar först vinner. Det kallas ”ankar-effekten”. Den som kommer med första budet sätter ramarna för den kommande diskussionen, säger han. 

För att hamna där är det viktigt att du före samtalet funderar igenom vad som är viktigast för dig i jobbet, menar han.

– Dela ett A4-ark i två, på den vänstra sidan skriver du minst fyra punkter som är viktiga för dig. På andra sidan skriver du ner vad du tror är viktigast för chefen, säger han och förklarar att ju fler saker du kan diskutera med din chef, desto mer framgångsrikt kommer ditt samtal att bli.

Under lönesamtalet är det också viktigt att lyssna på vad chefen faktiskt säger.

– Försök att lyssna in vad som är viktigt för din chef just nu. Att ställa rätt typ av frågor är nyckeln i en förhandling, betonar Lars-Johan Åge.

Bästa råden från förhandlaren

 •  Gör listor: Vad är viktigast för dig; vad har du gjort det gångna året; vad tror du att chefen tycker är viktigast och vad tycker du är viktigast inför nästa år. 
 •  Listorna hjälper dig till den gyllene regeln: ”Ankar-effekten” – att den som talar först vinner, eller att den som kommer med det första budet sätter ramarna
  för den kommande diskussionen.
 •  Se till att du är på gott humör innan samtalet börjar – ta en promenad, drick kaffe, gör yoga eller vad som helst som får dig glad eftersom du då blir mer kreativ och lösningsorienterad. 
 •  Lyssna in vad som är viktigt för chefen just nu och ställ öppna frågor.
 •  Få chefen att prata med inlevelse om något – då är du i mål med nästan vad som helst.
 •  Stirra dig inte blind på ett mål utan försök att se möjligheterna som finns i den riktning som chefen vill. Var ”open minded”.

Det innebär att du ska ställa öppna frågor, till exempel vad och hur. Och kan du få din chef att prata med inlevelse om något så är i stort sett hela slaget vunnet.

Lars-Göran Åge.

– Lyckade förhandlare ställer rätt frågor och lyssnar. Det handlar om att ”kratta gången” så att motparten vill säga ja till dina förslag längre fram, förklarar han.

För att kunna gå in i ett lönesamtal och lyckas behöver du ha aktiverat din frontallob, enligt Lars-Johan Åge. Det vill säga aktiverat den delen av hjärnan som är optimistisk och positivt inställd – då är du som mest kreativ, lösningsorienterad och får lättare till en positiv diskussion.

– Så gör något som får dig på gott humör precis före samtalet, gå en promenad, drick kaffe i solen, dansa eller lyssna på musik – då är det lättare för dig att börja bygga upp en bra relation. Och sist men inte minst: stirra dig inte blind på ett mål utan försök att se möjligheterna som finns i den riktning som chefen vill, avslutar Lars-Johan Åge. 

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Så mycket förlorar medlemmarna på obetald övertid

Gratisjobbet
Tre av fyra Akavia-medlemmar arbetar ofta över, många flera timma ri veckan. Nästan var tredje får inte kompensation för sitt övertidsarbete. Det visar en ny undersökning. Akavia Aspekts granskning om det obetalda övertidsarbetet publicerades i mars 2021.

Så mycket förlorar du på obetald övertid

Sveriges åklagare är tidspressade

Återkommande övertidsarbete kan vara ett hot mot hälsan

Coronan skapar ökade krav på att kunna stänga av jobbet

Arbetsplatsen där få jobbar övertid

Kartläggning: Har du rätt lön?

Allt om din lön 2021!

Kvinnliga akademiker tjänar i genomsnitt betydligt mindre än sina manliga kollegor. Under ett helt arbetsliv kan det handla om flera miljoner kronor i lägre lön. I många akademiker­yrken planar lönerna ut strax efter 50 års ålder. Bland ekonomerna minskar de till och med.

Aka­demikerlönerna varierar stort mellan olika delar av Sverige. Högst är de i Stockholm. Sex av tio upplever att lönen sätts ensidigt, utan förhandlingsmöjlighet. Det framgår av den löneenkät som Akavia genomfört bland medlemmarna. Akavia Aspekts lönekartläggning publicerades i maj 2021.

Miljoner i löneskillnad beroende på kön hos akademiker

Coronaeffekt på lönerna 2021

DO vill ta fler fall av lönediskriminering till domstol

Lönekurvan planar ut strax efter 50

Kräv ökad transparens kring hur lönesättningen går till

Tre av fem medlemmar kan inte påverka sin lön