Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Distansarbete

Så blir du synlig trots distansjobb

Publicerad

Den som väljer att arbeta hemifrån istället för att vara på kontoret kan ibland riskera att halka efter i avancemang och löneutveckling. Ansvaret för att undvika det ligger till stor del hos chefen, men som medarbetare bör du också tänka till.

Syns du inte, så finns du inte. Riktigt så illa är det inte, men det finns flera studier som pekar på att valet mellan att jobba hemma och på kontoret kan ha betydelse. Den som är på plats, och har chans att interagera med chefen, kan få ett försprång när det gäller befordran och förhandla upp sin lön.

– Det har flera forskare visat, även i undersökningar från före pandemin. Det är inte så konstigt egentligen, för om du inte är på plats så gör du inte avtryck på samma sätt, säger arbetspsykologen Jens Näsström.

Det är i mångt och mycket ett chefsansvar att se till att det går att leda en arbetsgrupp där en del medarbetare befinner sig på kontoret och andra arbetar hemma. Förmågan till ”hybridledarskap” är helt klart i ropet just nu. Samtidigt kan man som medarbetare inte riktigt lämna över och tänka att ”det där kommer min chef kunna hantera”.

– Nej, grunden i att undvika att bli ”osynlig” på distans är att du själv har förmågan att arbeta på det sättet. Det finns olika aspekter som är viktiga för att det ska fungera, som att du har en bra start och ett tydligt slut på arbetsdagen, säger Jens Näsström.

Han konstaterar också att det gäller att renodla arbetsdagen för att kunna vila ut ordentligt, något som de flesta tycker är betydligt svårare när man jobbar hemifrån. Gränserna blir lätt väldigt diffusa.

En del upplever att de har lättare att få sitta ifred och koncentrera sig på sina uppgifter hemma, men det kan också finnas en hel del som påverkar arbetsförmågan negativt: allt från att man saknar kontorets stora skärm till att det är barn som springer runt i lägenheten. Det här är något som många har gemensamt, och man ska därför inte dra sig för att ta upp sådana frågor, menar Jens Näsström.

– Be om hjälp och stöd, dels hos chefen men kanske framför allt i arbetsgruppen. Det är stor chans att andra kan komma med tips på hur de har löst det. Det är bra att ha i åtanke att det utbredda distansarbetet är något nytt för oss alla, så det är naturligt att vi hjälps åt för att kunna jobba så bra som möjligt hemifrån.

Du som känner dig orolig för att vara ”osynlig” när du arbetar hemifrån kan börja med att skicka avstämningsmejl regelbundet till chefen. Vad som kan vara en lagom frekvens går inte att säga generellt, utan det måste chefen få avgöra.

– Även om det är en rätt liten risk att du skulle uppfattas som alltför påträngande, så får du kolla om din chef vill ha till exempel ett avstämningsmejl efter varje arbetsdag. Vissa tycker att det är givande, medan andra kan föredra en avstämning i veckan. Frekvensen kan också variera beroende var i ett projekt man befinner sig.

En risk för den som jobbar på distans och vill vara mån om att visa sig aktiv, är att man konstant bevakar mejlen för att kunna slänga iväg ett snabbt svar.

– Det är naturligtvis inte alls bra, det förstör verkligen möjligheterna till koncentration. Här bör chefen ta ansvar för att sätta upp tydliga ”spelregler” kring hur medarbetarna förväntas hantera mejlen. Dessutom bör man gå igenom vilka kommunikationskanaler som ska användas i olika situationer.

De flesta kommer ändå att arbeta åtminstone vissa dagar på plats framöver, och då gäller det att dra nytta av timmarna på kontoret på bästa sätt.

– Se till att träffa chefen för en kort avstämning, gärna genom att ni har en inbokad tid. Det behöver inte ta lång tid – en kvart kan många gånger räcka – men det kan vara väldigt värdefullt för er båda, säger Jens Näsström.

Förutom att det gör mycket för den personliga relationen, så är det ett bra tillfälle att be om snabb feedback.

– Se till att be om kritisk feedback kontinuerligt, det är viktigt för att du ska hålla uppe din inlärningskurva.

Det är också bra att passa på att stärka relationerna med de andra i arbetsgruppen som är på plats på kontoret samtidigt som du.

– Om du är en introvert person får du tänka lite extra på att ta plats – på ett bra sätt – de dagarna. Reflektera över hur du gör i de situationerna och bolla det med någon av dina kollegor, för det kan vara svårt att utvärdera sig själv.

Publicerad