Karin Zingmark berättar att hon själv upptäckte digitalt nätverkande kring 2006–2007 – och att det började med Twitter.

– Det fanns mycket att lära om man hittade smarta personer att följa och diskutera med på sociala medier, säger hon.

Hon är kommunikatör, författare och hyllad föreläsare. Med en bakgrund som bland annat marknadschef på Microsoft har hon bred erfarenhet av att knyta kontakter. För henne handlar nätverkande om att bygga relationer i syfte att lära sig nya saker, provtrycka egna tankar och bolla idéer för att få andra perspektiv och input. På köpet kommer fina relationer. Många av sina nära vänner har hon träffat på nätet.

– Nätverkande har alltid varit viktigt. Men vi måste bli lite bättre på digital kommunikation som nätverket bygger på.

Läs också: Experternas bästa tips för Linkedin

I dag sker hundratusentals olika möten i verktyg som Zoom eller Teams. Karin Zingmark lyfter flera fördelar med digitala möten jämfört med fysiska. Hon menar bland annat att de blir mer demokratiserande och inkluderande när flera av statussignalerna försvinner.

Karin Zingmark

– Hur du ser ut, var du sätter dig i rummet, vem du tar ögonkontakt och pratar med spelar mindre roll i digitala möten. Alla får lika stor ”ruta” i dag, förutsatt att man har en duktig moderator som leder samtalet.

I takt med vår allt bredare erfarenhet av möten på distans kommer vi att bli allt bättre på att avgöra vilka slags möten vi ska ha för vilket syfte, menar Karin Zingmark.

– Nu pratar vi mycket om digitala möten men nätverkande i sig är bredare än så. Det handlar om att bygga relationer oavsett kanal, det kan vara mejl och Facebook, Twitter och Linkedin.

– Den höga förändringstakten har vi fått uppleva om inte annat under corona, då vi tvingats till enorma förändringar i sätten att samarbeta. Jag tycker att vi varit bra på det. De flesta människor går ofta i baklås när de tvingas in i en förändring som de själva inte initierat.

För att undvika det krävs en stabil grund i tillit i företagskulturen, menar hon. Att man tycker om att samarbeta och ha högt i tak.

– Jag tror att det är viktigt att vi diskuterar saker tillsammans. Att bara lyssna på någon som pratar kan ge inspiration – men jag tror att vi kan påbörja en beteendeförändring om vi diskuterar med andra i samma sits, lär oss av varandras erfarenheter och kanske får provtrycka idéer.

Attraktivt med jobbhubb – men vem ska betala?

Vera Rydberg ansvarar för Akavias nätverksträffar. Hon berättar att det finns planer på flera digitala träffar i höst med olika teman och inbjudna experter.

Vera Rydberg

– Det känns jättekul att kunna möta efterfrågan och erbjuda medlemmarna en mötesplattform där de kan mötas, bredda sina nätverk och kompetensutvecklas. En stor fördel är att vi har så många erfarenheter bland medlemmarna. Vi har sex professioner i Akavia och medlemmarna sitter på en oerhörd kunskap.

Att få dela varandras kunskaper, bolla idéer eller fördjupa sig i olika diskussioner ser hon som en fantastisk möjlighet.

Läs också: Fem tips för lyckade möten på hybrida arbetsplatser

– Det digitala nätverkandet har fungerat förvånansvärt bra i och med att det finns verktyg på marknaden som tillåter deltagare att närvara med ljud och bild. Fördelen med att köra digitala nätverk är att medlemmar från hela landet kan delta, men också att alla är så vana vid plattformarna vilket gör att det blir en lättsam stämning.

En annan fördel är att det går att dela upp deltagarna i så kallade breakout rooms.

– Med mindre rum blir du mer aktiv och samtidigt påminner det om att nätverka fysiskt. Vi brukar dela in grupper om max fem personer så att alla kan komma till tals.

För att få bästa möjliga utväxling av digitala nätverksmöten, framhåller hon, krävs också en proffsig mötesledare. Någon som kan ämnet och därmed blir duktig på att driva dialog.

– Du blir ganska trött av att titta in i en skärm och då krävs det att moderatorn bjuder in deltagare i diskussionen, eller växlar mellan undersökningar och föreläsning.

Karin Zingmarks fem lärdomar om digitalt nätverkande

  1. Leta upp människor du kan inspireras och lära dig av. Berätta varför du vill ta kontakt och inled en relation.
  2. Var generös och dela din kunskap och dina lärdomar.
  3. Tänk dialog. Ingen vill hänga med någon som vare sig lyssnar eller pratar.
  4. Var nyfiken. Ställ frågor och visa intresse för andra.
  5. Känner du att vissa forum tar mer energi än de ger? Ofta är det inte plattformen utan människorna i din krets som är problemet. Se över ditt nätverk kontinuerligt.

Läs också: Hög tid att börja med aktivt vardagslärande