Linkedin har många olika funktioner, med allt från nätverksbyggande till omvärldsbevakning. Ett smart sätt att använda Linkedin är att marknadsföra dig själv.

– Jag tycker att det är många som missar chansen att bygga sitt eget varumärke med hjälp av Linkedin. Eftersom det är en så viktig informationskälla för alla rekryterare gäller det att ta tillvarata möjligheterna att styra vad det är du visar upp, säger Linda Björck, Linkedin-expert. 

Att fylla på i fälten för erfarenheter och utbildning är det nog ingen som missar, men det finns så mycket mer som kan påverka hur du uppfattas, konstaterar hon.

Läs också: Att bli uppsagd kan resultera i nytt jobb med högre lön

– Exempelvis kan en rekryterare som är intresserad av dig titta på dina aktiviteter för att skaffa sig en bättre bild av dig. Vilken bild är det som framträder då? Om du är aktiv så skulle det kunna tolkas som att du är nyfiken och engagerad – förutsatt att du inte har något som kan uppfattas som elakt eller negativt på annat sätt.

Även storleken på nätverket kan en rekryterare använda som en bedömningsgrund.

– Det är helt enkelt så att den som har ett litet nätverk kan tänkas vara mindre intresserad av nya kontakter, och därmed kanske också inte lika social som den som har många kontakter. 

Ytterligare något som är viktigt för hur du framträder genom din Linkedin-profil är hur många och vilken typ av rekommendationer du har.

Läs också: Så viktigt är det personliga brevet

Om du tänker på Linkedin som en försäljningskanal, där du säljer in dig själv, så är det precis som i andra sammanhang mycket mer trovärdigt om någon annan lyfter fram dina goda kvaliteter än om du själv berättar om dem.

Även om det är bra att inte bara ha någon enstaka rekommendation, så är kvaliteten på rekommendationerna bra mycket mer betydelsefull än kvantiteten, enligt Linda Björck.

 

Till att börja med gäller det att undvika att göra ”utbyten”, det vill säga att erbjuda dig att ge en rekommendation om någon mot att han eller hon skriver något om dig. Det kommer i så fall antagligen att synas att ni gjort så, och det sänker trovärdigheten direkt. Det kan till och med vara negativt.

Däremot är det inte fel att be om rekommendationer – tvärtom.

 – Det finns ju en inbyggd funktion för det, och den bör du absolut använda. Men skicka inte ut öppna förfrågningar som ”Kan du ge mig en rekommendation?”. Då är risken större att det blir ett rätt vagt omdöme, jämfört med om du föreslår något specifikt som kan passa att lyfta fram. Det kan vara exempelvis dina egenskaper som chef eller hur ni jobbade tillsammans i ett visst projekt. 

Ju tydligare fråga du ställer, desto mer specifik blir rekommendationen, är Linda Björcks erfarenhet.

– Sedan kan du inte förvänta dig att alla du skickar till ska ställa upp. En utebliven rekommendation kan bero på tidsbrist, men det finns även företag som har en policy att inte lämna rekommendationer överhuvudtaget. 

Om du själv får en rekommendationsförfrågan som du vill besvara, så är det viktigt att du tar dig tid att göra det ordentligt.

– En snabbt nedplitad allmän rekommendation kommer alltså inte att göra någon nytta för personen. Tänk efter vad som är speciellt med honom eller henne. Det behöver dock inte vara någon lång utläggning, hellre kort och koncist än utsvävande resonemang.

Läs också: 3 tips för att bygga socialt nätverk på rätt sätt