Här får du sju tips som kan hjälpa dig framåt i karriären och som ger dig ett bra stöd för hur du ska jobba med karriärplattformen Linkedin.

Att få intyg på Linkedin är ett av de bästa sätten att få din profil att skilja sig från mängden, enligt karriärcoachen Charlotte Hågård. Här är hennes sju steg till vassa rekommendationer:

Ta reda på ditt mål och vem som kan hjälpa dig dit
Nyckeln till en lyckad profil med bra Linkedin-rekommendationer är att tydliga strategier och metoder. Men innan dess behöver du veta vad du vill. När du skapat en målbild så kan du strukturera vad du behöver berätta om dig själv. Därefter är det dags att inventera ditt nätverk. Vem kan spegla de kompetenser och erfarenheter du vill lyfta fram? Dina referenser kan vara både tidigare och nuvarande chefer, kunder och arbetskamrater som känner dig väl – och framför allt, vill dig väl. Om du söker nytt jobb ger tidigare chefer trovärdighet. Om du däremot letar nya kunder, skaffa rekommendationer som framhäver din förmåga att till exempel leverera på hög nivå, hantera budget och leda projekt. Du som är nyexad kan kontakta lärare eller handledare. Men oavsett vem du kontaktar, så ska det vara en förstahandskontakt.
Läs också: Sju sätt som får ditt cv att sticka ut

Satsa på minst 6 Linkedin-rekommendationer
Sex rekommendationer är minimum men kan du ha tio är det toppen. Det stärker din trovärdighet och ditt varumärke att låta andra människor bekräfta att du är en duktig och bra yrkesmänniska. 

Uppdatera
Se till att ha rekommendationer som både är uppdaterade och relevanta. Du kan fylla på med och byta ut rekommendationer allt eftersom du utvecklas i din yrkesroll. Ju närmare i tid de ligger, desto mer relevanta upplevs de. Om någon säger något extra bra kan du dessutom lägga det som ett citat i din summering. 

Strukturera innehållet
En välskriven rekommendation ska innehålla exempel på hur du fungerar i din yrkesroll och vilket värde du tillför. Det är också bra om din sociala förmåga kommer fram. Rekommendationen ska gärna beskriva hur din personlighet är en tillgång i din yrkesroll. Titta på hur andra rekommendationer kan se ut för att få inspiration.  

Skräddarsy förfrågan
Syftet med en rekommendation är att den ska spegla dina specifika kompetenser. Skriv därför en personlig förfrågan där du ber om hjälp samt lägger till att ”du får gärna skriva lite om min kompetens inom…” Du kan även be personen redigera sin rekommendation direkt på Linkedin. Undvik en alltför lång rekommendation. Ett par korta kärnfulla rader ger mer. 
Läs också: Så skriver du ditt cv

Tacka för hjälpen
Nog så viktigt. Var generös mot dem som hjälper dig vidare i din yrkeskarriär. Bjud på en kaffe eller varför inte en lunch. Och när det går bra för dig, återkoppla genom att berätta vad som hänt och tacka igen.  

Ge tillbaka
Att ge rekommendationer är en möjlighet att visa vem du är och vad du står för medan du låter ljuset skina på någon annan. För varje rekommendation du ber om kan du erbjuda en rekommendation i gengäld. Det blir vinn-vinn för båda. Men du måste vara lite försiktig, för rekryterare och vana Linkedin-användare känner igen när en sådan här byteshandel. Låt det därför gå några veckor mellan era respektive rekommendationer.  Ge dessutom gärna oombedda rekommendationer till andra. Du lever upp till Linkedin:s credo att göra mer för andra än vad du ber andra att göra för dig, samtidigt kommer du att göra någon annan glad.  Och vem vet, kanske leder till nya rekommendationer på din egen profil eller andra bra saker?

Läs också: Tre steg till att bygga ditt personliga varumärke

Den här texten har tidigare varit publicerad i Civilekonomen 26 juni 2019 och skrevs av Josephine Carr.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.