Ledarens värld är att likna vid en elitsimmare som ska simma uppströms mot vågor av ord som förvirrar mer än vad de klargör vad en ledare egentligen ska göra.

Så beskrivs tillvaron för dagens ledare i boken Kära ledarskap av Simon Elvnäs, arbetsterapeut, doktorand och forskare på KTH, och Stefan Söderfjäll, filosofie doktor i psykologi.

– Vi hade en frustration båda två utifrån tendenser att det inte duger tillräckligt bra att bara prata om ledarskap – det ska hela tiden kläs i vacker skrud. Vi vill skala av ledarskapsbegreppet och presentera det i sin basala form. Det duger som det är, säger Simon Elvnäs.

Med boken vill de visa att ledarskap genom tiderna har stått för en och samma sak, oavsett vilka modeord som har använts. Trender är enligt duon oftast mer förvirrande än klargörande.

– Vår uppfattning är att om man inte förstår grunden i ledarskapsbegreppet, vilket få gör, så förstår man inte heller tilläggsorden man klär det med, säger Stefan Söderfjäll.

Kritiserar självledarskap som kan skapa svårigheter för chefer

På dagens arbetsplatser har begreppet självledarskap kommit in, och medarbetare kräver allt mer frigörelse från ledarskapet – som också oftare beskrivs med negativa ord. Ledare har fått en mer begränsad roll.

– I det ligger det en retorik om ’vi och dem’. Människor som pratar på det sättet har lyckats skapa en klyfta mellan medarbetare och ledare, där allt är chefens fel, säger Simon Elvnäs och lyfter fram glädjen i att jobba tillsammans.

– Glädjen i att göra saker tillsammans – att lyckas tillsammans – är i mångt och mycket vad ledarskap handlar om, konstaterar Stefan Söderfjäll.

Den nuvarande trenden är att medarbetaren ska få göra lite vad den vill, och det försätter ledare och chefer i en svår position.

– Det blir svårt att nå ett bra resultat med människor som bara ser till sig själva i stället för att se till uppdraget, säger Simon Elvnäs.

Ledarskap är att få en grupp att se samma mål 

Stefan Söderfjäll förklarar att ledarskap en gång i tiden föddes ur behovet att samordna och koordinera människors insatser, till exempel i jakt på föda, där grupper som lyckades med detta överlevde i större utsträckning.

– Någon individ i de här stammarna tog rollen av att koordinera individers insatser i ett för gruppens bästa samarbete, och så fördes detta samspelsmönster vidare genom historien, säger han.

När författarduon sammanfattar vad ledarskap är hänvisar de till vilka ord som vanligast förekommer i definitioner.

De tre ord som de pratar om är interaktion, påverkan och process. Interaktion innebär samverkan mellan flera. Påverkan betyder att något i ett utförande ändras, och med process menar de att detta måste ske återkommande.

Hur man ska göra ett ledarskap är en annan sak. Simon Elvnäs beskriver ett cykliskt hjul med tre beteenden: att tydliggöra, återkoppla och följa upp.

– Tydliggöra är i tid riktad framåt, följa upp och återkoppla är bakåtriktade, något som har gjorts, därför blir det en process, förklarar han.

Därför blir det fel när ledare och chefer bara rekryteras för att de har ett driv framåt.

– Det människor behöver, minst lika mycket som tydliggörande avseende vad som ska göras, är uppföljning och återkoppling på det som är gjort. Det är där lärande och utveckling uppstår. De ledare som lägger fokus bakåt är de som kan gå fortast fram, ironiskt nog, säger Simon Elvnäs.

Att vara en tydlig ledare är att göra sig förstådd

Det låter kanske enkelt att vara tydlig, men författarduon menar att många missförstår det.

– Många tror att tydlighet har att göra med vad jag säger och gör, men det har att göra med vad andra förstår, säger Simon Elvnäs.
Vad gäller uppföljning kan det fungera bättre om det delegeras.

Enligt Stefan Söderfjäll och Simon Elvnäs betyder uppföljning mer när medarbetaren själva får göra det, eller tillsammans med kollegor.

– Chef och ledare är ansvariga för att det görs, men av vem avgörs av vad som ger störst effekt.

Vad är då duons slutliga tips till dagens ledare?

– Det första och viktigaste är att man förstår att man har ett ansvar för att ledarskap faktiskt äger rum, för jag är inte så säker på att alla chefer förstår det, att de äger frågan. Skapa förutsättningar för detta, säger Stefan Söderfjäll.

För Simon Elvnäs är det svårt att välja bara ett råd. Han tycker att ledare ofta har för dåliga organisatoriska förutsättningar och att de alltför lätt fastnar med fel uppgifter.

– Träna på de tre färdigheter som utgör grunden, och förstå att det är så givande att det aldrig blir klart.

Läs också: Drama på kontoret – så kan chefer lyckas med svåra samtal

Läs också: Socioteknisk ledare – den moderna chefen

Läs också: 10 nycklar till bättre ledarskap – enligt toppcheferna själva