De flesta mår bra av tydligt ledarskap, god struktur och regelbunden återkoppling från chefen, men för en person med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), som till exempel ADHD, kan det vara skillnaden mellan att lyckas eller att krascha på arbetet.

– Människor med ADHD drabbas ofta av utmattning, har hög sjukfrånvaro och byter oftare jobb. Dessutom känner de sig ofta missförstådda och diskriminerade, säger Lotta Borg Skoglund som är psykiatriker och forskare.

Tillsammans med Martina Nelson, psykolog och specialist
i neuropsykologi, har hon skrivit boken ADHD på jobbet.

– Jag fick idén till boken när jag höll en föreläsning för Försvarsmakten för några år sedan. De hade många med den diagnosen och behövde mer kunskap, säger Martina Nelson.

Ökad kunskap ger ökad förståelse för värdefulla medarbetare

Bakom boken ligger en rad samtal med patienter med diagnosen ADHD. Den riktar sig bland annat till chefer, och författarduon betonar att ökad förståelse, både hos anställda och hos chefer, kan minska de svårigheter som annars lätt kan uppstå.

– Vi vill öka kunskapen, inte bara för att minska ohälsan, utan även för att du som chef ska kunna behålla värdefulla medarbetare, säger Martina Nelson och fortsätter:
– Centralt i samtalen är att vara en lyhörd chef och se till att medarbetaren känner sig förstådd.

ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) kan visa sig som koncentrationssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet. Vi kan alla ha symptomen utan att ha diagnosen ADHD.

– Det är inte svart eller vitt. Vi uppvisar alla grader av det, men den som får en diagnos har en tydlig funktionsnedsättning, säger Lotta Borg Skoglund.

Kan behöva tydligare strukturer

En person som har ADHD kan ha svårt att överblicka arbetsuppgifterna, organisera och komma i gång och genomföra.

– Man kan också ha svårt med öppna kontorslandskap, att koppla bort intryck och fokusera, som i slutändan kan leda till trötthet, säger Lotta Borg Skoglund.

Martina Nelson fyller i:
– Vi vet också att många med ADHD blir rastlösa, tröttnar fort, behöver utvecklas och få utmaningar, men det är olika för alla.
Det här är kärnan. ADHD kan ta sig så många olika uttryck, och som chef behöver du egentligen inte ställa frågan om någon av dina anställda har ADHD.

– Du kan i stället utgå från det som uppstår på arbetsplatsen och visa intresse för att kartlägga problem och gemensamt hitta lösningar, säger Lotta Borg Skoglund.

Läs också: Dagens arbetsmiljö försvårar för folk med autism

Författarduon uppmanar alla chefer att sträva efter ett öppet och accepterande klimat på arbetsplatsen. Att det är okej att vara olika.

– Vi har alla styrkor och utmaningar där vi bidrar och kan komplettera varandra. Ett öppet klimat kan också leda till att medarbetare vågar berätta och vara öppen med sin diagnos, säger Martina Nelson.

Så vad ska du som chef göra om du misstänker eller vet att någon av dina medarbetare har ADHD?

En del av svaret är att skaffa dig en grundläggande kunskap om ADHD, menar författarduon. Men det är också viktigt att kartlägga medarbetarens styrkor och utmaningar.

– Genom att ha kunskapen om medarbetarens starka och sårbara sidor har du också möjlighet att ge medarbetaren rätt förutsättning för att fungera så bra som möjligt, säger Martina Nelson.

En medarbetare med ADHD kan ha svårt för att överblicka, organisera och genomföra stora projekt. Sätt till exempel en tydlig deadline och lägg inte över hela ansvaret på medarbetaren.

– I stället för att medarbetaren ska komma till dig om det uppstår problem kan du boka regelbundna avstämningar, säger Martina Nelson.

Det är också viktigt att vara tydlig och öppen med syftet med arbetsuppgifter och våga diskutera upplägget tillsammans med medarbetaren.

– Att ta med medarbetaren på resan är bra för motivationen, säger Martina Nelson.

Viktigast av allt är att du som chef kan få till ett samarbete med medarbetaren, att ni tillsammans kan få fram vad som fungerar bäst för just den personen.

– Visa intresse för att tillsammans kartlägga och planera vägen framåt. Det kan vara avgörande för om du får behålla en framgångsrik medarbetare, säger Martina Nelson.

Tips för att hjälpa medarbetare med ADHD (och alla andra)

  • Visa att det är okej att vara olika! Ett öppet klimat kan leda till att medarbetare vågar berätta och vara öppen med sin diagnos.
  • Sätt tydliga deadlines.
  • Lägg inte hela ansvaret på arbetsuppgiften på medarbetaren.
  • Stäm av regelbundet hur det går. 
  • Var tydlig och öppen med syftet med arbetsuppgifter.
  • Våga diskutera arbetsuppgifters upplägg tillsammans med medarbetaren.
  • Kartlägg medarbetarens styrkor och utmaningar tillsammans. Planera vägen framåt tillsammans. 

Medarbetare med ADHD/Npf kan ha svårigheter med:

  • Koncentration i öppna kontorslandskap, att koppla bort intryck och skapa fokus.
  • Överaktivitet, rastlöshet och impulsivitet och att man därför snabbt tröttnar på en arbetsuppgift.
  • Att överblicka, organisera arbetsuppgifter och genomföra arbetsuppgifter och stora projekt.

Läs också: Bolaget som ser fördelarna med en npf-diagnos

Läs också: Studera med npf-diagnos - så fixar du plugget

Behöver du råd eller stöd? Kontakta Akavia

Du som har en utmanade  arbetssituation kan kontakta Akavias rådgivning. Där finns erfarna förhandlare/ rådgivare som kan ge stöd och råd  om du har en ohållbar arbetssituation.