Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Arbetsplats

It-bolaget som ser fördelar med att anställa ”utanför boxen”

Publicerad

På it-konsultbolaget Unicus har samtliga anställda Aspergers syndrom. ”Vi har hittat ett arbetssätt för att kompensera för våra anställdas svårigheter så att de kan lägga kraft på sina förmågor”, säger vd:n Anders Barnå i en intervju med Akavia Aspekt.

Att arbetsplatser måste bli bättre på att inse fördelarna med medarbetares olikheter blir allt tydligare i den kompetensbrist som nu råder. It-konsultbolaget Unicus har valt att se fördelarna med diagnosen Asperger.

För en utomstående betraktare kan Unicus framstå som ett vanligt bolag. Verksamheten säljer olika former av it-konsulttjänster, grundades ursprungligen 2009 i Norge av Lars Johansson-Kjellerød och etablerades sig i Sverige för tre år sedan.

Läs även: AI-forskaren Virginia Dignum: AI kommer att underlätta våra liv

Här har bolaget 30 anställda och en omsättning som i år väntas landa på cirka 20 miljoner kronor. Det som dock gör att Unicus sticker ut i it-konsultbranschen är att samtliga anställda har Aspergers syndrom, en tidigare separat neuropsykiatrisk diagnos som numera ingår i det så kallade autismspektrumet.

En person med Aspergers syndrom har ofta nedsatta sociala och kommunikativa förmågor, vilket vanligen resulterar i svårigheter i olika vardagssituationer, till exempel på arbetsplatser eller i relationer. Men diagnosen kan också medföra flera fördelaktiga egenskaper – och det är dessa som Unicus har valt att fokusera på.

– Personer med Aspergers syndrom är ofta analytiska och logiska. De har en förmåga att se detaljer, fokusera, tänka i andra banor och ta sig an repetitiva arbetsuppgifter. De kan också bli väldigt duktiga på saker som de är intresserad av, i det här fallet teknik och programmering. På något sätt ligger kvalitet i DNA:t om man har Aspergers syndrom, säger Anders Barnå, vd på Unicus Sverige och fortsätter:

– Många av dem som vi anställer kommer från arbetslöshet. Företag ser det som en risk att anställa personer som har aspergers, vilket gör att gruppen hamnar vid sidan om. Men vi har hittat ett arbetssätt för att kompensera för våra anställdas svårigheter så att de kan lägga kraft på sina förmågor.

Bolaget lägger mycket vikt vid rekryteringsprocessen, som bland annat består av personliga intervjuer och tester av karaktärsdrag och förmågor. Därefter inleds en tolv veckor lång introduktionspraktik på kontoret i Stockholm och slutligen är tanken att den anställde ska jobba i skarpt läge som it-konsult ute hos kund. Då har personen också hjälp av en ”workbuddy”, en kontakt hos kunden som känner till individens svårigheter och ger stöttning.

Läs även: Världens största pilotprojekt med arbetstidsförkortning testas

– Vår rekryteringsprocess har finslipats och mognat i takt med att vi har anställt allt fler. Vi vet till exempel att intervjuerna kan vara svåra. Man måste ställa detaljerade frågor istället för att bara säga ”berätta om dig själv”. Personer med Aspergers syndrom är inte lika beräknande som normalstörda människor och det ligger inte för dem att sälja in sig själva. Jag tror att det är en anledning till att personer med diagnosen kan kallas till intervjuer hos arbetsgivare, men ofta inte kommer längre än så.

Unicus frågar inte efter personligt brev eller cv. Istället får man fylla i ett webbformulär före första intervjun.

– Många av dem som vi anställer har varit arbetslösa och har luckor i cv:t i och med att man tidigare kanske inte har slutfört saker och ting, så vi fokuserar på individens förmågor istället för på cv:t.

Personer som har Aspergers syndrom är ofta disciplinerade och uppgiftsorienterade, vilket innebär att man gärna fokuserar helhjärtat på jobbet när man är på jobbet. Det kanske låter som en självklarhet, men detta kan också resultera i missförstånd och konflikter om man är på en arbetsplats där det råder subtila sociala förväntningar om att man ”bör” kallprata vid kaffeautomaten, följa med på luncher med kollegorna eller hänga med på afterwork. Till exempel Christer Eldh, etnolog vid Lunds universitet, har i en artikel i Aftonbladet sagt att ”de sociala koderna är minst lika viktiga som själva jobbet”. Att avvika socialt kan alltså få konsekvenser för individen.

– Det sociala spelet på en arbetsplats är ofta en utmaning för personer med Aspergers syndrom. När man tackar nej till lunch kanske kollegan tror att man inte trivs, medan det snarare handlar om att man behöver vara själv och återhämta sig en timme. En autistisk persons hjärna jobbar ju på högtryck för att intellektuellt läsa av sociala mönster som vi andra förstår mer automatiskt, säger Anders Barnå.

Läs även: Den lönsamma mångfalden

Hur gör Unicus då för att underlätta arbetssituationen för individen och kompensera för dennes svårigheter? En framgångsfaktor, enligt Anders Barnå, är att vara transparent gentemot kunderna om att konsulten har en diagnos. Öppenheten kan i sin tur skapa större förståelse och medvetenhet vid bemötandet.

– Hos oss är asperger en merit och vi anställer ju inga andra, men ett måste är också att individen har uppnått en mognad i sin diagnos och är beredd på att vara transparent om att man har en.

Workbuddyn har också en viktig roll som en brygga mellan individen och kunden, uppger vd:n.

– Workbuddyn finns nära vår medarbetare och kan till exempel se till att individen hamnar på rätt spår i sina uppgifter. Men workbuddyn hjälper också till med det sociala och kan säkerställa för individen att det är okej att tacka nej till lunch med kollegor, men också utmana denne till att följa med någon gång. Men vi som bolag är också närvarande och försöker hela tiden ha en dialog med vår medarbetare.

It-konsulterna får också praktiska anpassningar och hjälpmedel. Det kan handla om ljudisolerande hörlurar för att underlätta fokus och för att stänga ute störande intryck från omgivningen, men också om att få arbeta avskärmat. Sedan starten i Sverige har bolaget vuxit snabbt, vilket tyder på en lyckad affärsmodell.

– Peppar-peppar så har våra uppdrag hittills gått bra. Samtidigt ser vi tyvärr att det inte behöver hända mycket på en arbetsplats för att det ska bli jobbigt för våra medarbetare. Något som kan skapa oro och stress är förändringar i arbetsuppgifterna eller i uppsättningen av personalen hos kunden. I sådana lägen är det viktigt att vi finns där och för en dialog med vår medarbetare, säger Anders Barnå och fortsätter:

– Men vi ser också en personlig utveckling hos de anställda. Om man sitter på en arbetsplats där man är bekväm och levererar vad som förväntas så bygger detta självförtroende och glädje. Personer med asperger är ofta begåvade och lär sig fort och utvecklas snabbt i det rätta sammanhanget.

Publicerad