Enligt en sammanställning finansieringstjänstföretaget Krea gjord bland sina kunder, skiljer sig möjligheten att få företagslån mellan olika regioner. Det tycks inte spela några roll om låneansökan behandlats i en storstad eller mindre ort: Däremot är skillnaden stor mellan norra och södra Sverige.

Enklast tycks det vara att få företagslån i Västerbotten, där 76 procent av ansökningarna beviljades. I princip lika stor andel lån beviljades i Norrbotten och Jämtland.

Tittar man in andra änden av spektrat ser man att andeln beviljade lån i Blekingen når upp till 58 procent, vilket är lägst i landet. Andelen var något större i Kronoberg och Örebro, men ändå en bra bit under riksgenomsnittet på 68 procent.

Jämför man beviljandeandelen med den genomsnittliga kreditvärdigheten från UC ser man att de båda måtten inte alltid följer varandra.

– De regionala skillnaderna är överraskande och kan inte förklaras med företagens genomsnittliga kreditvärdighet, bolagens resultat eller branscher, säger Carsten Leth, kommersiell chef på Krea.

Som exempel på det pekar han på Kronoberg som har tredje lägsta beviljandegrad men samtidigt flest bolag med bra kreditvärdighet hos UC.

– Det är märkligt att en region som Kronoberg vars företag har haft bäst ranking samtidigt har en låg beviljandegrad. Detta visar på att det finns mer jobb att göra för att alla företag ska få samma förutsättningar att hitta rätt finansiering.

Andel beviljade lån via Krea jämförd med kreditvärdighet från UC, per region.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Kartläggning: Har du rätt lön?

Allt om din lön 2021!

Kvinnliga akademiker tjänar i genomsnitt betydligt mindre än sina manliga kollegor. Under ett helt arbetsliv kan det handla om flera miljoner kronor i lägre lön. I många akademiker­yrken planar lönerna ut strax efter 50 års ålder. Bland ekonomerna minskar de till och med.

Aka­demikerlönerna varierar stort mellan olika delar av Sverige. Högst är de i Stockholm. Sex av tio upplever att lönen sätts ensidigt, utan förhandlingsmöjlighet. Det framgår av den löneenkät som Akavia genomfört bland medlemmarna. Akavia Aspekts lönekartläggning publicerades i maj 2021.

Miljoner i löneskillnad beroende på kön hos akademiker

Coronaeffekt på lönerna 2021

DO vill ta fler fall av lönediskriminering till domstol

Lönekurvan planar ut strax efter 50

Kräv ökad transparens kring hur lönesättningen går till

Tre av fem medlemmar kan inte påverka sin lön