Våren 2019 startade Saco-S vid Kundmötesavdelningen, KMA, på Skatteverket från ruta ett och byggde upp en helt ny styrelse efter att den tidigare ordföranden gått i pension.

Den nya ordföranden Eleonor Johansson, och dåvarande vice ordförande Rikard Rönnels, hade redan från start några punkter de tyckte var extra viktiga.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

– Dialog, delaktighet och engagemang i hela styrelsen. Att det ska finnas ett öppet klimat där alla frågor är tillåtna, säger Eleonor Johansson och fortsätter:

Eleonor Johansson– Det var vi noga med redan från det första avstämningsmötet, att diskussion var viktigt och att alla ska få komma till tals under styrelsemötena och ska veta vad som händer.

Hon upplever att det har gått väldigt bra.

– Det tror jag beror på att vi har en väl insatt styrelse och att vi har gjort oss mer synliga och hörda, säger hon.

Genom nyhetsbrev, information om styrelsen och vad de vill jobba med försöker de hela tiden hålla informationsflödet öppet mot medlemmarna.

– Det har inte varit helt lätt med pandemin; planerade fysiska träffar som vi brukar ha har fått vänta, säger Eleonor Johansson.

Att sitta i en styrelse och känna av det goda samarbetet och förtroendet från medlemmarna är roligt och givande. Och hon är tydlig med att det ska vara just det.

Läs också: Förtroendevald på Randstad - "En utmaning med ambulerande medlemmar"

– Att bli kallad till styrelsemöte ska inte vara något betungande eller tråkigt, menar hon och berättar att det för henne är viktigt att alla har kunskap så att det inte blir svårt att hoppa in för varandra om någon blir sjuk.

Medlemmarna i föreningen är utspridda över landet och det gör kommunikationen oerhört viktig. Målet var också från början att ha en rikstäckande styrelse.

– Det har vi nästan lyckats med, men vi har lite kvar att jobba med där, säger Eleonor Johansson. Men hon har inget emot att de inte nått alla mål:

– Jag tror att det är väldigt viktigt att inte luta sig tillbaka. Det gäller att vara aktiv hela tiden, för det finns alltid saker som man kan utveckla.

Gång på gång återkommer hon till ordet samverkan. Och det är inte bara inom det egna facket och styrelsen som det är viktigt, menar hon, utan också med andra fackliga organisationer på arbetsplatsen.

– Det andra facket, ST, har också just bytt styrelse och vi har bra utbyte sinsemellan. Vi pratar om vissa saker och på så vis blir vi eniga och starkare, förklarar Eleonor Johansson.

Läs också: Han engagerar sig fackligt för kollegornas skull

Eleonor Johanssons råd till andra förtroendevalda

  •  Delaktighet, dialog, kommunikation och öppenhet är viktigt i arbetet.
  •  Håll ett öppet klimat med högt till tak. Det finns inga dumma frågor.
  •  Ha en påläst styrelse.

Det här är Saco S

Akavia är en av delparterna i paraplyorganisationen Saco-S. Saco-S är en förhandlingsorganisation för Sacos statligt anställda akademiker, organisationen består av 19 Sacoförbund som tillsammans företräder nästan 90 000 akademiker.

Saco-S driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart, och tecknar grundläggande kollektivavtal om exempelvis pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.

Som akademiker i staten och medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet. Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla statligt anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S.

Vill du starta en Saco-S förening på din arbetsplats, gå med i den som finns eller bara veta mer om vad det är så hittar du mer information här.