De senaste åren har arbetslivskriminalitet seglat upp som ett nytt begrepp i arbetslivet och fenomenet riskerar att öka i pandemins spår. För att motverka utvecklingen förstärker myndigheterna nu sina insatser och sitt samarbete.

Arbetslivskriminalitet innebär att företag eller organisationer medvetet bryter mot regler som rör arbetslivet. Sedan några år tillbaka samarbetar åtta myndigheter för att genom gemensamma kontroller bekämpa denna form av brottslighet. Arbetet samordnas av Arbetsmiljöverket, och övriga myndigheter är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Människor utnyttjas 

–Det vi ser när vi är ute och inspekterar är farliga arbetsmiljöer där arbetstagare riskerar att skadas eller till och med dö av jobbet, säger Arne Alfredsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket. Vi möter olaglig arbetskraft och ser tecken på att människor utnyttjas, att de ibland också bor på arbetsplatsen.

Det är en oroande trend som får flera negativa konsekvenser.  De anställda får inte de arbets- och anställningsvillkor som de har rätt till. Det kan röra sig om farlig arbetsmiljö, orimliga arbetstider, oskälig lön och uteblivna socialförsäkringsförmåner som sjukpenning, föräldrapenning och pension.

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.

 

Snedvrider konkurrensen

I likhet med andra typer av fusk och brott mot de lagar och regler som råder på arbetsmarknaden, kan får även detta negativa konsekvenser för samhällsekonomin. Företag som sköter sig får en konkurrensmässig nackdel gentemot fuskarföretagen, och riskerar att bli utkonkurrerade. Arbetslivskriminaliteten drabbar också samhällets välfärd om företag inte betalar skatter och avgifter eller felaktigt tar del av stöd och bidrag. Det finns dessutom en risk att den organiserade brottsligheten tar över oseriösa företag eftersom dessa genererar stora svarta intäkter.

Det behövs mer än kontroller

Nu planerar myndigheterna olika strategier att angripa problemet.

–Vi behöver jobba på flera fronter för att komma åt arbetslivskriminaliteten säger Arne Alfredsson. Den går inte att kontrollera bort, så vi behöver också titta på efterfrågan på varor och tjänster som kan driva på den. Såväl professionella inköpare som vi själva som konsumenter kan påverka utvecklingen genom våra köp. Under året ska vi genomföra en informationskampanj för att öka allmänhetens kunskaper om detta.

Distansjobb - det nya normala?

Coronapandemin har bidragit till att digitaliseringen tagit
ett stort steg framåt och att distans- och hemarbete blivit allt vanligare. Men att omvandla köket eller andra delar av hemmet till en arbetsplats innebär stora arbets­miljömässiga utmaningar,
såväl fysiska som sociala. Läs vårt tema om hemmakontoret som publicerades i oktober 2020.

Blir hemmajobb det nya normala i framtiden?

Både risker och fördelar med arbete på distans

Juridisk gråzon på hemma­kontoret

Distansjobb vardag redan före corona

Hemmajobb kräver tydligt ledarskap