Vi är alla felbara. Ibland kör det ihop sig fullständigt, trots goda intentioner. Du fäller några plumpa skämt, en diskussion med en populär kollega spårar ur eller du har svårt att prioritera viktiga möten. Små incidenter kan tyckas, men som snabbt kan vändas emot dig. Någon slutar hälsa, du känner de sneda blickarna och ingen vill luncha med dig längre.  Arbetsglädjen ersätts med ett stigande obehag och en känsla av osäkerhet. Nu är du rädd för att göra fel vad du än gör.

Hur tar du dig ur dödläget?  Psykologen Oskar Henrikson, vd Psykologifabriken, föreslår att man alltid börjar med en” reality check”. 

– Du behöver prata med en vän eller kollega som du litar på. Beskriv situationen så neutralt som möjligt och be om feedback. Är det du eller omgivningen som brister? Om det är du som brutit mot en norm på din arbetsplats då ligger ansvaret hos dig att återfå omgivningens förtroende. 

Läs också: Så fungerar motivation

Det finns en klassisk tumregel som kan vara bra att ha i bakhuvudet: följ arbetsplatsens normer. Ju mer omgivningen noterar att du gör som alla andra och samtidigt bidrar till gruppen, desto mer förtroendekapital bygger du upp. Ett kapital som innebär att kollegorna är beredda att se mellan fingrarna om du gör bort dig någon gång. Det motsatta gäller också. När du väl hamnat i kylan kan det ta tid att komma in i värmen igen. Men en positiv förändring är möjlig. Receptet stavas acceptans, planering, tid och tålamod. 

– Acceptera att det kan vara du som gjort bort dig. Låt de känslor och tankar som uppstår när du känner dig utanför vara okej. Sedan gäller det att du funderar på hur du vill agera på bästa vis för att ta dig ur den här situationen. 

Läs också: Expertens tips för att fatta bättre beslut

Oskar Henrikson föreslår en övning som kallas  ”sista dan på jobbet”. Övningen går ut på att du visualiserar vad  arbetskamraterna säger om dig när du har en dag kvar. Kanske kan du uppleva att de uttrycker sin uppskattning inför dig? Nästa steg i filmövningen blir att du ser framför dig hur du aktivt handlar för att åter blir en i teamet. I verkliga livet går det inte så fort, räkna med att det tar tid för att få tillbaka ett förlorat förtroende. Men om flera månader har gått och du fortfarande inte släppts in i gemenskapen så kan det vara läge att tänka om. Märker du att det är normerna som är fel så är det en tydlig signal att byta jobb. På en hälsosam arbetsplats finns tolerans för en och annan dikeskörning och den som visar sin goda vilja får en ny chans.

3 tips på hur du tar dig tillbaka om du gjort bort dig på jobbet

  1. Satsa på en reality check för att se om det är du eller omgivningen som gör ”fel”. Ta hjälp av en person som du litar på för att skaffa dig perspektiv. Ta emot ärlig feedback
  2. Gör en normkartläggning på din arbetsplats. Undersök vilka normer som gäller, vad s premieras och uppskattas? Observera vad de mest populära kollegorna gör – och inte gör.
  3. Följ normerna för att bygga upp ditt förtroendekapital igen. Bli en artig imitatör. Gör likadant som dina mer framgångsrika kollegor, det kan vara allt från att skicka ut tydliga agendor inför möten till att berömma en kollega och be om feedback.

Läs också: Utveckla ditt självledarskap med biohacks

Den här texten publicerades i Civilekonomen 30 januari 2019 och skrevs av Josephine Carr.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.

Behöver du råd eller stöd? Kontakta Akavia

Du som har en utmanade  arbetssituation kan kontakta Akavias rådgivning. Där finns erfarna förhandlare/ rådgivare som kan ge stöd och råd  om du har en ohållbar arbetssituation.