Vi har alla varit med om det. En kort fråga som blir en diskussion, en tiominutare som blir en timme, eller en kollega som tittar förbi och utförligt berättar om sin helg innan ni kommer till själva frågan. För att inte tala om möten som närmar sig utsatt sluttid utan att ni ens hunnit halvvägs.

Folk pratar för mycket.

Så vad gör man? Hur sätter man gränser för pratkvarnarna utan att skapa dålig stämning eller konflikter? Det är ju trots allt personer vi behöver kunna samarbeta med. Samtidigt kan man inte vara för generös med sin egen tid - det kommer att straffa sig och skapa varaktig irritation.

Managementcoachen Melody Wilding har formulerat några strategier som hjälpt hennes klienter:

Identifiera och förbered

- Att i förväg identifiera pratkvarnarna gör att du kan förbereda dig för samtal med dem, säger Melody Wilding i en artikel i Harward Business Review. Till exempel föreslår hon att du direkt talar om för pratkvarnen hur lång tid ni har på er, eller när ni måste sluta prata. Det behövs normalt ingen förklaring till tidsgränsen, däremot måste du vara noga med att hålla den. Annars kommer ingen att respektera den.

Runda av aktivt

Om ett möte kapats av en pratkvarn och du befarar att det kommer att dra över tiden, kan du själv styra in mötet i en avrundningsfas: ”Vi har en kvart kvar, kan vi diskutera hur vi går vidare” eller ”om jag får sammanfatta det vi kommit fram till så tar jag tag i x och du i y”. Du kan också anta en coachande roll: ”Vi närmar oss slutet, vad tycker du har varit det viktigaste i dagens samtal”.

Läs också: Så kan VR ersätta videomöten

Avbryt med finess

Om pratkvarnen är inne i en lång monolog och talar på både in- och utandning finns det anledning att avbryta. Det är inte alltid lätt och det kan göras med olika grad av artighet.  Från ”här skulle jag vilja sticka in en synpunkt” eller ”innan vi går vidare skulle jag vilja säga”, för att styra tillbaka samtalet till det du vill prata om.

Är mötet digitalt kan du börja med att sätta på mikrofonen och göra din närvaro hörd.

Ibland krävs det att finliret ersätts med mer direkta metoder. En teknik är den upprepade frasen: Nu måste jag avbryta dig, nu måste jag avbryta dig…” eller helt enkelt att upprepa pratkvarnens namn till dess att hen reagerar.

Utgå från ditt perspektiv

När du sätter gränser är det viktigt att du utgår från ditt perspektiv. Du har kontroll över ditt perspektiv och det minskar risken för motargument: ”Jag kan inte prata nu.” eller ”Jag måste fokusera på annat nu och kan inte göra frågan rättvisa.” En mer permanent strategi kan vara ”Jag vet att jag tidigare brukade kunna hjälpa till med de här frågorna, men nu har jag fått andra saker att göra som jag måste prioritera”

Försvara din tid

Om dina kolleger brukar dyka upp lite när som helst med frågor, kan det vara idé att skapa ett system för när du är tillgänglig för den typen av konversation. ”Kan vi ta det imorgon efter lunch. Då har jag satt av tid för den här typen av frågor.”

Det kan också vara nödvändigt att ta ett helhetsgrepp om din arbetssituation, dina möten, och hur tillgänglig du ska vara för kommunikation med kolleger.

Att sätta gränser kan vara obehagligt och lite skrämmande i början, och att stå upp för gränsdragningen är en form av konflikt. Men varje gång du befäster dina gränser bevisar du för dig själv att din tid, din energi och din arbetsinsats förtjänar samma respekt som andras. Artikeln i sin helhet kan läsas här. 

Läs också: Psykologen "Lek mer på jobbet"

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.